Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

26.01.2016 | 12:00 | IKA D - 176730/1

"Milosrđe mi je milo, a ne žrtva" (Mt 9, 13). Djela milosrđa u jubilejskom hodu

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2016.

Draga braćo i sestre,
1. Marija - slika Crkve koja evangelizira zato što je evangelizirana

U buli najave Jubileja uputio sam poziv da se "korizmu u ovoj jubilejskoj godini živi intenzivnije kao povlašteno vrijeme u kojem će se slaviti i iskusiti Božje milosrđe" (Misericordiae vultus. Lice milosrđa, 17). S pozivom na slušanje Božje riječi i na sudjelovanje u inicijativi "24 sata za Gospodina" htio sam istaknuti da na prvome mjestu treba biti pobožno slušanje Božje riječi, napose one izrečene po prorocima. Božje milosrđe je naime navještaj svijetu: ali taj je navještaj svaki kršćanin pozvan osobno iskusiti. To je razlog zbog kojeg ću u korizmi slati misionare milosrđa da budu za sve konkretni znak Božje blizine i opraštanja.

Pošto je prihvatila Radosnu vijest koju joj je uputio arkanđeo Gabriel, Marija je, u Magnificat, proročki opjevala Božje milosrđe kojom ju je Bog unaprijed izabrao. Nazaretska Djevica, Josipova zaručnica, postaje tako savršena slika Crkve koja evangelizira zato jer je Duh Sveti, koji je njezino djevičansko krilo učinio plodnim, nju samu evangelizirao i neprestano je evangelizira. U proročkoj tradiciji, milosrđe je naime usko povezano, već na etimološkoj razini, upravo s majčinskom utrobom (rahamin) kao i s velikodušnom, vjernom i suosjećajnom dobrotom (hesed), koja se očituje u bračnim i rodbinskim odnosima.

2. Božji savez s ljudima: povijest milosrđa

Otajstvo Božjeg milosrđa otkriva se tijekom povijesti saveza između Boga i njegova naroda Izraela. Bog se, naime, uvijek pokazuje bogat milosrđem, spreman u svakoj prilici izliti na svoj narod nježnost i suosjećanje koji izviru "iz njedara", osobito u najdramatičnijim trenucima kad narod svojom nevjerom prekida vezu saveza i savez treba čvršće utvrditi u pravdi i istini. Posrijedi je prava i istinska drama ljubavi, u kojoj Bog igra ulogu oca i iznevjerenog zaručnika, dok Izrael igra ulogu nevjernog sina/kćeri i zaručnice. Upravo obiteljske slike – kao u Hošeinu slučaju (usp. Hoš 1-2) – pokazuju do kojeg se stupnja Bog želi vezati uz svoj narod.

Ta drama ljubavi postiže svoj vrhunac u utjelovljenom Sinu. U njemu Bog izlijeva svoje beskrajno milosrđe u tolikoj mjeri da ono postaje "utjelovljeno milosrđe" (Misericordiae vultus. Lice milosrđa, 8). Kao čovjek, Isus iz Nazareta je naime po svemu dijete Izraela i to dotle da utjelovljuje onaj savršeni posluh Bogu koji se traži od svakog pripadnika izraelskog naroda u Shema, koji je i danas srž Božjeg saveza s Izraelom: "Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!" (Pnz 6, 4-5). Božji Sin je Zaručnik koji čini sve ne bi li pridobio ljubav svoje Zaručnice, uz koju ga veže bezuvjetna ljubav koja postaje vidljivom u svadbi s njom u vječnosti.

To je živo srce apostolske kerygme, u kojoj Božje milosrđe ima središnje i temeljno mjesto. Ona je "ljepota Božje spasiteljske ljubavi očitovane u Isusu Kristu umrlom i uskrslom" (apost. pob. Evangelii gaudium. Radost evanđelja, 36), onaj prvi navještaj koji "moramo uvijek iznova slušati na razne načine i koji se mora uvijek iznova naviještati u katehezi" (isto, 164). Milosrđe dakle "izražava način na koji Bog postupa s grešnikom, nudeći mu novu priliku da prizna svoj grijeh, za njega se pokaje, obrati se i vjeruje" (Misericordiae vultus, 21), ponovno uspostavljajući, upravo na taj način, odnos s njim. U Isusu raspetom Bog ide tako daleko da želi doći do grešnika bez obzira koliko se ovaj od njega udaljio, upravo tamo gdje se izgubio i udaljio od njega. I to čini u nadi da će moći tako konačno raznježiti otvrdnulo srce svoje Zaručnice.

3. Djela milosrđa

Božje milosrđe preobražava čovjekovo srce i daje mu iskusiti vjernu ljubav i tako ga osposobljava da i on sam bude milosrdan. Uvijek je novo čudo da se Božje milosrđe može širiti u životu svakog od nas, potičući nas na ljubav prema bližnjemu i oživljavajući ono što tradicija Crkve naziva tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa. Ona nas podsjećaju da se naša vjera izražava u konkretnim i svakodnevnima djelima kojima je cilj pomoći našem bližnjemu u tijelu i u duhu: hraniti ga, odjenuti, utješiti, odgojiti. Zato sam izrazio želju "da kršćanski narod, tijekom Jubileja, razmišlja o tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa. Na taj će se način probuditi naša svijest, koja je previše često uspavana pred dramom siromaštva. Ulazimo također sve više u srž evanđelja, gdje Bog siromašnima na poseban način iskazuje svoju milosrdnost" (isto, 15). U siromahu, naime, Kristovo tijelo "ponovno postaje vidljivo u tijelu mučenih, ranjenih, bičevanih, pothranjenih, prognanih… kako bismo ga prepoznali, dotakli i za nj se brižno skrbili" (isto). Nečuven je i skandalozan misterij činjenica da se u povijesti nastavlja patnja Nevinog Jaganjca, tog gorućeg grma nezaslužene ljubavi pred kojim možemo poput Mojsija samo izuti obuću (usp. Izl 3, 5); to više kad je siromah brat ili sestra u Kristu koji trpe zbog svoje vjere.

Pred tom ljubavlju snažnom poput smrti (usp. Pj 8, 6), najbjednijim se siromahom pokazuje onaj koji ne prihvaća da ga se takvim promatra. Vjeruje da je bogat, ali je zapravo najsiromašniji od svih siromaha. On je to zato što je rob grijeha, koji ga tjera da koristi bogatstvo i moć ne zato da služi Bogu i drugima, već zato da zatomi u sebi duboku svijest da i on sam nije ništa drugo već siromašni prosjak. I što su veća moć i bogatstvo kojim raspolaže, to većom može postati ta lažna zaslijepljenost. On ide čak tako daleko da ne želi ni vidjeti siromašnog Lazara koji prosi pred vratima njegove kuće (usp. Lk 16, 20-21), koji je slika Krista koji u siromašnima prosi naše obraćenje. Lazar je mogućnost obraćenja koju nam Bog pruža a koju možda ne vidimo. A ta zaslijepljenost ide ruku pod ruku s oholim delirijem svemoći, u kojem zlokobno odzvanja onaj đavolski "bit ćete kao bogovi" (Post 3, 5) koji je korijen svakoga grijeha. Taj delirij može poprimiti također društvene i političke oblike, kao što su to pokazali totalitarizmi 20. stoljeća, i kao što to pokazuju ideologije jednoumlja i tehnoznanosti, koji teže tome da učine Boga nevažnim a čovjeka svedu na mnoštvo koje treba instrumentalizirati. Mogu to danas pokazati također strukture grijeha vezane uz model lažnog razvoja utemeljenog na idolatriji novca, koja dobrostojeće pojedince i najbogatija društva čini ravnodušnima prema sudbini siromašnih, te im zatvaraju svoja vrata i ne žele ih čak ni vidjeti.

Korizma u ovoj jubilejskoj godini je, dakle, za sve pogodno vrijeme da mogu konačno izaći iz svoje egzistencijalne otuđenosti zahvaljujući slušanju Božje riječi i djelima milosrđa. Ako tjelesnim djelima milosrđa dotičemo Kristovo tijelo u braći i sestrama potrebitim hrane, odjeće, stana, pohoda, duhovna djela – savjetovati, poučavati, opraštati, opominjati, moliti – izravnije se dotiču naše grešnosti. Zato se tjelesna i duhovna djela nikada ne smije razdvajati. Naime, upravo dotičući u bijedniku tijelo raspetog Isusa grešnik može primiti na dar svijest da je on sâm siromašni prosjak. Na taj način i "oholi", "moćni" i "bogati" o kojima se govori u Magnificat imaju priliku osjetiti da su nezasluženo ljubljeni od Raspetoga, koji je također za njih umro i uskrsnuo. Jedino je u toj ljubavi odgovor na onu žeđ za neprolaznom srećom i ljubavlju koju se čovjek zavarava da može utažiti idolima znanja, moći i posjedovanja. Ali uvijek ostaje opasnost da, zbog sve veće zatvorenosti Kristu, koji u siromahu nastavlja kucati na vrata njihova srca, oholi, bogati i moćni na kraju sami sebe osude na pad u onaj vječni bezdan samoće koji je pakao. Eto zašto iznova odzvanja za njih, kao i za sve nas, ozbiljna Abrahamova opomena: "Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!" (Lk 16, 29). Taj će nas djelatni posluh pripraviti na najbolji način za proslavu konačne pobjede nad grijehom i smrću sada već uskrslog Zaručnika, koji želi očistiti svoju Zaručnicu, u iščekivanju njegova dolaska.

Nemojmo izgubiti ovo vrijeme korizme pogodno za obraćenje! Molimo za to obraćenje po majčinskom zagovoru Djevice Marije, koja je prva, pred veličinom Božjeg milosrđa koje joj je bilo besplatno darovano, prepoznala vlastitu malenost (usp. Lk 1, 48), priznavši se poniznom službenicom Gospodnjom (usp. Lk 1, 38).

Iz Vatikana, 4. listopada 2015.
Blagdan svetog Franje Asiškog

Franjo

Duh Branitelj
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 21. svibnja 2017. – Najava konzistorija za imenovanje novih kardinala
Homilija željezanskog biskupa mons. dr. Egidija Živkovića
Misa Prvog zajedničkog hodočašća Gradišćanskih Hrvata u Zagreb, 6. Vazmena nedjelja, 21. svibnja, Zagrebačka katedrala

24.05.2017.
Proslava svetkovine Marije Pomoćnice na Knežiji
24.05.2017.
Svetkovina Marije Pomoćnice na splitskom Kmanu
24.05.2017.
Svetkovina Marije Pomoćnice u Rijeci
24.05.2017.
Predavanje o utjecaju klasičnih jezika na hrvatski jezik i kulturu
24.05.2017.
Susret biskupa Mrzljaka s medijskim djelatnicima
24.05.2017.
Premijera dokumentarnog filma „Marijanski zavjet za Domovinu"
24.05.2017.
Okrugli stol u povodu 10. obljetnice tribine „Zajednički vidici"
24.05.2017.
Tribina „Za dostojan ukop žrtava Drugog svjetskog rata i poraća u Hrvatskoj potrebno je formirati jedinstveno groblje"
25.05.2017.
Mostar: XIV. završnica katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata
25.05.2017.
Susret svećenika u Pazinu
25.05.2017.
Konferencija za medije povodom 3. Festivala kršćanskog kazališta
25.05.2017.
Hodočašće Hrvata iz Zapadne Europe u Lurd
25.05.2017.
Međunarodni znanstveni simpozij 'Misijsko i evangelizacijsko poslanje Crkve' povodom 25. obljetnice Teološko-katehetskog studija u Zadru
25.05.2017.
Biskup Uzinić predvodi slavlje u župi Svetog Spasa u Mokošici
25.05.2017.
9. Dani hrvatskih svetaca i blaženika
26.05.2017.
„EU politike i mogućnosti financiranja znanstvenih projekata"
26.05.2017.
Interdisciplinarni seminar za menadžere „Pravedno radi i moje prISUStvo će te pratiti"
26.05.2017.
Međunarodni znanstveni skup „Izazovi odgoja u vjeri u suvremenom društvu"
26.05.2017.
Bobovac: Blagoslov spomen-ploče i križa istine za 89 stradalih mještana
26.05.2017.
Bogat program Duhovske osmine u Varaždinu
26.05.2017.
Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja
26.05.2017.
Filmska tribina „Kakav otac, takav sin"
27.05.2017.
Zlatna harfa Osječkog istočnog dekanata
27.05.2017.
Biskupijski susret novinara vjerskih medija Gospićko-senjske biskupije
27.05.2017.
Vinkovci: 17. nadbiskupijski susret osoba s invaliditetom
27.05.2017.
Četvrti pripremni susret Duhovne obnove grada Rijeke "Obiteljski vlak"
27.05.2017.
Susret zborova Hrvatske franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda u Čakovcu
27.05.2017.
Duhovna obnova za mlade kod Klanjateljica Krvi Kristove
27.05.2017.
Radionice na temu hrvatskih svetaca i blaženika deveti put u Križevcima
27.05.2017.
Koncert u prigodi 30. obljetnice zbora 'Navještenje' iz velikogoričke župe Navještenja BDM
27.05.2017.
21. Krapinafest
28.05.2017.
Misa u povodu Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske
28.05.2017.
Koncert studenata Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
28.05.2017.
Humanitarni koncert franjevačkih bogoslova za misije
28.05.2017.
Tonkafest 2017.
29.05.2017.
Dodjela diploma o postignutoj svećeničkoj spremi polaznicima Đakonske pastoralne godine 2016./2017.
29.05.2017.
Predstavljanje knjige Đurice Pardona "Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee"
31.05.2017.
Proslava svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata
01.06.2017.
Tribina „Mladi danas"
03.06.2017.
49. hodočašće bolesnih, starih i nemoćnih osoba te medicinskog osoblja grada Zagreba u bistričko svetište u Mariji Bistrici
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.