Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

11.12.2016 | 12:40 | IKA D - 185553/12

U misiji pod vodstvom Duha

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017.

Draga braćo i sestre, u proteklih nekoliko godina, promatrali smo dva aspekta kršćanskog poziva: poziv na „izlazak iz nas samih" da bismo osluškivali Gospodinov glas te važnost crkvene zajednice kao povlaštenog mjesta gdje se Božji poziv rađa, jača i izražava.

Sada, u prigodi 54. svjetskog dana molitve za duhovna zvanja, želio bih se zadržati na misionarskoj dimenziji našeg kršćanskog poziva. Oni koji su dopustili da ih Božji glas privuče i odlučili slijediti Isusa vrlo brzo otkrivaju u sebi nezatomljivu želju da nose blagovijest svojoj braći i sestrama kroz evangelizaciju i služenje u ljubavi. Svi su kršćani pozvani biti misionari evanđelja! Kao učenici, naime, ne primamo dar Božje ljubavi za svoju osobnu utjehu, niti smo pozvani gurati u prvi plan same sebe ili brinuti o interesima nekog poduzeća. Mi smo jednostavno muškarci i žene koje je radost Božje ljubavi dotakla i preobrazila i koji ne mogu takvo iskustvo zadržati samo za sebe: „Radost evanđelja koja ispunjava život zajednice učenika je misijska radost" (Apost. pob. Evangelii gaudium, 21).

Misijska zadaća, međutim, nije nešto što se pridodaje kršćanskom životu poput nekog ukrasa, već je, naprotiv, bitni sastavni dio same vjere. Odnos s Gospodinom podrazumijeva da smo poslani u svijet kao proroci njegove riječi i svjedoci njegove ljubavi.

Premda smo svjesni mnogih svojih slabosti i možemo se katkad osjećati obeshrabrenima, moramo s povjerenjem podići glavu k Bogu. Moramo prevladati osjećaj vlastite nedostatnosti i ne podleći pesimizmu, koji nas pretvara u pasivne promatrače dosadnog i jednoličnog života. Nema mjesta strahu! Sam Bog dolazi očistiti naše „nečiste usne" i osposobiti nas za poslanje: „'Krivica ti je skinuta i grijeh oprošten'. Tad čuh glas Gospodnji: 'Koga da pošaljem? I tko će nam poći?' Ja rekoh: 'Evo me, mene pošalji!'" (Iz 6, 6-8).

Svi učenici misionari osjećaju u srcu taj Božji glas koji ih poziva da, poput Isusa, „prolaze" svijetom „čineći dobro i ozdravljajući sve" (usp. Dj 10, 38). Već sam spomenuo da je, po svom krštenju, svaki kršćanin „kristonosac", to jest onaj koji nosi Krista svojoj braći i sestrama (usp. Kateheza, 30. siječnja 2016.). To posebno vrijedi za one koji su pozvani na život posebnog posvećenja i svećenike koji su velikodušno odgovorili: „Evo me, Gospodine, mene pošalji!" S obnovljenim misionarskim zanosom, svećenici su pozvani izaći izvan svete ograde hrama, da omoguće Božjoj nježnoj ljubavi da se izlije na dobrobit čovječanstva (usp. Homilija na Misi posvete ulja, 24. ožujka 2016.). Crkva treba takve svećenike: vedre i sigurne da su otkrili istinsko blago, nošene silnom željom da pođu s radošću sve upoznavati s njim (usp. Mt 13, 44).

Javljaju se, dakako, mnoga pitanja kad je riječ o kršćanskoj misiji: što znači biti misionar evanđelja? Tko nam daje snagu i hrabrost da naviještamo? Kojom se evanđeoskom logikom nadahnjuje misija? Na ta pitanja možemo odgovoriti promatrajući tri prizora iz Evanđelja: početak Isusova poslanja u nazaretskoj sinagogi (usp. Lk 4, 16-30); njegovo putovanje, nakon uskrsnuća, u društvu učenika iz Emausa (usp. Lk 24, 13-35) i, konačno, prispodoba o sijaču i sjemenu (Mt 4, 26-27).

Isus je pomazan Duhom i poslan. Biti učenik misionar znači aktivno sudjelovati u Kristovu poslanju, koje sam Isus opisuje u nazaretskoj sinagogi: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene proglasiti godinu milosti Gospodnje" (Lk 4, 18-19). To je ujedno naše poslanje: biti pomazani Duhom i poći našoj braći i sestrama naviještati Riječ i biti za njih sredstvo spasenja.

Isus je uz nas na našem putu. Pred pitanjima koja naviru iz ljudskog srca i izazovima pred koje nas stavlja život, može nas obuzeti osjećaj izgubljenosti, nedoraslosti zadaći ili beznađa. Kršćanska se misija može činiti kao čista neostvariva utopija ili barem nešto što nadilazi naše snage. Međutim, promatranje Uskrslog Isusa dok hoda uz učenike iz Emausa (usp. Lk 24, 13-15) može nam uliti novo pouzdanje. U tom evanđeoskom prizoru, imamo pravu i istinsku „liturgiju na ulici", koja prethodi liturgiji riječi i lomljenja kruha. Vidimo da je, na svakom koraku koji učinimo, Isus uz nas! Dvojica učenika, shrvani sablaznošću križa, vraćaju se kući kao oni koji su pretrpjeli poraz. Njihova srca su slomljena, njihove nade potonule a njihovi snovi razbijeni. Radost evanđelja je zamijenila tuga. Što Isus čini? Ne osuđuje ih već im se pridružuje na njihovu putu i namjesto da podiže zid, on otvara novi prostor. Postupno preobražava njihovu obeshrabrenost, daje da im srce usplamti i otvara njihove oči, naviještajući Riječ i lomeći kruh. Na isti način, kršćanin ne nosi sam teret misije, već je svjestan da, i usred napora i nerazumijevanja, „Isus kroči s njim, govori s njim, diše s njim, radi s njim. Osjeća Isusa živog uza se usred misionarske zauzetosti" (Apost. pob. Evangelii gaudium, 266).

Isus čini da sjeme raste. Na kraju, važno je iz Evanđelja naučiti kako naviještati. Nerijetko, čak i s najboljim namjerama, možemo podleći stanovitoj pomami za moći, prozelitizmom ili netolerantnim fanatizmom. Evanđelje nas, naprotiv, poziva da odbacimo idolopoklonstvo moći i uspjeha, pretjeranu brigu za strukture i neku vrstu tjeskobe koja ima više veze s duhom osvajanja no služenja. Sjeme Kraljevstva, premda maleno, nevidljivo i katkad beznačajno, tiho i dalje raste, zahvaljujući Božjem neumornom djelovanju. „Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako" (Mk 4, 26-27). To je naš prvi razlog povjerenja: Bog nadilazi sva naša očekivanja i stalno nas iznenađuje svojom velikodušnošću. On daje da naši napori urode plodom koji izmiče svakoj ljudskoj kalkulaciji.

S ovim evanđeoskim povjerenjem, postajemo otvoreni za tiho djelovanje Duha, koji je temelj poslanja. Nema niti će ikada moći biti pastorala zvanja ili kršćanske misije bez revne i kontemplativne molitve. U tome smislu, kršćanski se život treba hraniti slušanjem Božje riječi i, iznad svega, njegovanjem osobnog odnosa s Gospodinom u euharistijskom klanjanju, tom povlaštenom „mjestu" za naš susret s Bogom.

Želim od srca potaknuti to prisno prijateljstvo s Gospodinom, prije svega kako bismo od Boga molili nova zvanja za svećeništvo i Bogu posvećeni život. Božji narod trebaju voditi pastiri koji ulažu svoje živote u službi evanđelja. Stoga pozivam župne zajednice, udruge i brojne molitvene skupine koje su prisutne u Crkvi da se othrvaju napasti malodušnosti i nastave moliti da Gospodin pošalje radnike u svoju žetvu i da nam dadne svećenike zaljubljene u evanđelje, koji su kadri iskazati blizinu braći i sestrama i biti živi znakovi Božje milosrdne ljubavi.

Draga braćo i sestre, i danas možemo obnoviti žar navještaja i potaknuti na osobit način mlade da krenu putom nasljedovanja Krista. Unatoč raširenom osjećaju da je vjera umorna ili svedena na puke „dužnosti za obaviti", naši mladi žele otkriti trajno aktualnu privlačnost Isusa, iskusiti poticajnost i izazovnost njegovih riječi i djela, i, na kraju, njegovati, zahvaljujući njemu, ideal punine ljudskog života, koji se troši iz ljubavi za druge.

Blažena Djevica Marija, Majka našega Spasitelja, imala je hrabrosti prigrliti taj ideal, stavljajući svoju mladost i svoje oduševljenje u Božje ruke. Neka nam svojim zagovorom izmoli istu otvorenost srca, istu spremnost odgovoriti: „Evo me" na Gospodinov poziv i s istom radošću pohitati na put (usp. Lk 1, 39) da ga naviještamo cijelom svijetu.

Iz Vatikana, 27. studenoga 2016. godine
Prva nedjelja došašća

Homilija kardinala Stanislawa Dziwisza
Treći biskupijski euharistijski kongres, Požega, 24. rujna 2017.
Pozdrav požeškoga biskupa Antuna Škvorčevića
Treći euharistijski kongres Požeške biskupije, Požega, 24. rujna 2017.

25.09.2017.
Početak nove sezone KMNL-e „Ivan Pavao II."
25.09.2017.
Koncert japanske pijanistice u povodu obljetnice HKD Napredak - Zagreb
26.09.2017.
Tribina u povodu obilježavanja Svjetskog dana Alzhaimerove bolesti
26.09.2017.
Program Dana Riječke Majke
26.09.2017.
Hodočašće Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva u Kuzminec
26.09.2017.
Proslava svetkovine svetih Kuzme i Damjana u Kuzmincu
26.09.2017.
Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić gost "Susreta s autorom" u Splitu
27.09.2017.
Split: Proslava sv. Vinka Paulskoga kod milosrdnica
27.09.2017.
Dan Caritasove kuće sv. Vinka Paulskog u Oborovu
27.09.2017.
Svetkovina sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu
28.09.2017.
Predstavljanje Godišnjaka „Danica 2018."
28.09.2017.
Proslava 20. obljetnice Varaždinske biskupije
29.09.2017.
Proslava svetkovine sv. Mihovila u Šibeniku
29.09.2017.
Proslava Mihoje u Jelenju
29.09.2017.
Proslava blagdana sv. Mihovila arkanđela i 100 godina dolaska služavki Maloga Isusa u Omiš
29.09.2017.
Duhovna obnova u HKM Göteborg
30.09.2017.
Đakonsko ređenje u varaždinskoj katedrali
30.09.2017.
Zajednica vjera i svjetlo organizira Provincijsko hodočašće u Mariju Bistricu
30.09.2017.
Drugo zavjetno hodočašće vjernika Sisačke biskupije u svetište Majke naših stradanja u Goru
30.09.2017.
Hodočašće, duhovna obnova i dodjela mandata vjeroučiteljima Zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije
30.09.2017.
Svetkovina sv. Jeronima u Rimu
01.10.2017.
25. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu
01.10.2017.
Obljetnica posvete đakovačke prvostolnice Sv. Petra
01.10.2017.
Blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa u Karmelu u Brezovici
01.10.2017.
Papin pohod Ceseni i Bologni
01.10.2017.
50 godina samostana franjevki od Bezgrešnog začeća i dječjeg vrtića Sv. Franje
01.10.2017.
Veliki humanitarni koncert u povodu 20. obljetnice Kuće susreta Tabor
02.10.2017.
Misno slavlje u Domu za starije i nemoćne u Osijeku
02.10.2017.
VIII. akademska godina na HKS-u
03.10.2017.
Osijek: Zajednička priprava odraslih na katekumenat
03.10.2017.
Trodnevnica i proslava Stepinčeva na Trnjanskoj Savici
04.10.2017.
Proslava blagdana sv. Frane u Šibeniku
06.10.2017.
Nightfever u Sesvetama
07.10.2017.
Obilježavanje 30. obljetnice Marijine legije
07.10.2017.
Psihološko-duhovni seminar u Dubrovniku
07.10.2017.
Dobrotvorni koncert Hrvatskoga kulturnog društva Napredak
08.10.2017.
Seminar za medicinske sestre redovnice
13.10.2017.
Bolesničko hodočašće u Lurd
13.10.2017.
XI. međunarodni simpozij crkvenih pravnika
21.10.2017.
Četvrti nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.