Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

18.04.2017 | 10:44 | IKA D - 189441/4

Godišnji izvještaj o radu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za 2016.

I. Usluge socijalne skrbi
Tijekom 2016. godine, u okviru socijalne skrbi, Caritas je pružio uslugu smještaja za 358 korisnika; odnosno za 28 trudnica i majki, 121 dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 102 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 38 beskućnika te 69 žena i djece, žrtava obiteljskoga nasilja.
Na dan 31. prosinca 2016. godine na smještaju u Caritasovim domovima – kućama bila su 203 korisnika.
Uz pružanje usluga za zadovoljenje osnovnih životnih uvjeta (prehrana, briga o zdravlju, obrazovanje,…), korisnicima se osigurava psihosocijalna podrška i savjetovanje, rad na usvajanju socijalnih vještina, razvijanje radnih navika te im se pomaže pri kvalitetnoj organizaciji slobodnog vremena.
Uz odgajatelje i stručno osoblje, u skrb o korisnicima uključeni su i brojni volonteri i dobročinitelji, bilo pojedinačno bilo kao članovi različitih udruga i organizacija.
Uz pomoć dobročinitelja otvoreno je početkom 2016. godine u Sesvetskom Kraljevcu novo prihvatilište za beskućnike koje može primiti 21 osobu.
Osim stručne i materijalne pomoći, Caritas posebno vodi brigu o duhovnom rastu svakoga pojedinog korisnika te tijekom godine organizira brojne duhovne obnove, euharistijska slavlja i hodočašća.


II. Karitativni rad i projekti
Socijalna služba
Zadaća socijalne službe je prijem korisnika, evidentiranje potreba svakoga od njih te koordinacija karitativne pomoći. Stvarne potrebe korisnika socijalna služba utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, sa župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Najčešće se traži pomoć u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu, ali često i novčana pomoć.
Tijekom 2016. godine socijalna služba pružila je slijedeće usluge: materijalnu pomoć za 1.917 obitelji, savjete o mogućnostima ostvarenja pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi za 16.380 osoba, informacije o mogućnostima smještaja za 372 osobe.
Kako bi se lakše otkrile stvarne potrebe korisnika, obavljeno je 120 terenskih pojedinačnih posjeta.
Uz pratnju socijalne službe, 14 maloljetnika i mlađih punoljetnika unutar Caritasa odradilo je sudsku mjeru humanitarnog rada.


Obiteljsko savjetovalište
Caritasovo Obiteljsko savjetovalište započelo je s radom 2010. godine, a namijenjeno je korisnicima koji imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih teškoća, onima koji imaju problema u odnosu prema drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Savjetodavni tretmani najčešće se odnose na pomoć u rješavanju partnerskih i roditeljskih problema, rad s ovisnicima o alkoholu i kocki, pomoć pri rješavanju konflikata i sukoba u obitelji i sl.
Tijekom 2016. godine odrađeno je ukupno 930 savjetovališnih tretmana za 315 klijenta, odnosno za 180 obitelji.
Savjetovanje je besplatno za sve korisnike.


Pomoć u kući
U okviru projekta Pomoć u kući Caritas već punih osamnaest godina vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama.
Tijekom 2016. godine projektom je obuhvaćeno 147 korisnika, a odrađeno je 4.556 izlazaka na teren. Posebnu pomoć u skrbi za starije i nemoćne pružaju volonteri koji su tijekom 2016. godine odradili 988 volonterskih sati.
Glede programa javnih radova za angažman žena u lokalnoj zajednici "Zaželi", što ga provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijekom 2016. godine u projektu je na osam mjeseci bilo zaposleno i deset dugotrajno nezaposlenih žena.


Smještaj roditelja čija su djeca na liječenje
Roditeljima koji se nađu u situaciji da s teško bolesnim djetetom moraju duže vremena ili u više navrata dolaziti u zagrebačke bolnice na liječenje i pretrage neophodno je potrebna i veoma važna besplatna pomoć pri smještaju. Mnogi od njih to svjedoče usmenim svjedočanstvima i zahvalama, kao i pisanim putem.
Tijekom 2016. godine u Caritasovoj kući u Vukomercu, namijenjenoj upravo takvim roditeljima i djeci, boravilo je 168 roditelja i 69 djece te je ostvareno 1.456 noćenja.
Kalje – Kuća za odmor i edukaciju
Kuća u Kalju na Žumberku, opremljena prostorom za druženje u dvorištu, nogometnim i košarkaškim igralištem, toboganima i ljuljačkama, služi za odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 ležaja u višekrevetnim sobama.
Tijekom 2016. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 539 osoba.

Materijalna i financijska pomoć
Tijekom 2016. godine Caritas je osobama u potrebi podijelio materijalnu i financijsku pomoć u vrijednosti 10.989.621,00 kn.
Navedenu pomoć primilo je 10 608 osoba, a ostvarena je na slijedeće načine:

- Socijalna košarica – 1.683 obitelji svaka dva mjeseca prima paket hrane i higijenskih potrepština. Većina proizvoda osigurava se donacijom trgovačkih lanaca kao što su Lidl, Spar, Konzum, Dukat, Kaufland i dr.
- Podjela kruha i peciva – svakodnevnom podjelom kruha obuhvaćene su 924 obitelji. Tijekom 2016. godine podijeljeno je 62.000 kg kruha i raznih peciva.
- Podjela odjeće i obuće – pomoć je primilo 781 socijalno ugrožena obitelj.
- Projekt Korak za život - opremom za novorođeno dijete Caritas je pomogao 123 siromašne obitelji s novorođenim djetetom.
- Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala - posudbom 40 bolesničkih kreveta, 10 invalidskih kolica, 2 wc sjedalice, 18 hodalica, 1 par štaka, te drugih ortopedskih pomagala i pelena za odrasle pružena je pomoć za 71 obitelj koja kod kuće njeguje bolesnog člana.
U nastojanju da pomogne potrebitima Caritas je tijekom 2016. godine proveo i niz akcija pomoći pojedincima i obiteljima:
- U okviru akcije Dobro se dobrim vraća 35 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika, tijekom 2016. godine, darovalo je ukupno 1.453 obroka i 386 različitih usluga za 171 socijalno ugroženu obitelj.
- Susret solidarnosti – akcija za opremanje prvašića iz siromašnih obitelji u sklopu koje je paket školske opreme dobilo 100 djece.
- Kad činiš dobro čini dvostruko dobro – u karitativnoj prodaji lampiona prigodom blagdana Svih svetih sudjelovale su 44 župe za čije potrebe je prikupljeno 76.000,00 kn, dok je prodajom lampiona na štandovima Caritasa za mlade koji nakon punoljetnosti napuštaju caritasove domove prikupljeno 56.920,00 kn.
- Akcijom Dobro srce za topli dom potkraj 2016. godine za 106 obitelji osigurano je po 3 m3 drva za ogrjev. Akcija je provedena u suradnji s 41 župom.
- Prigodom blagdana sv. Nikole u jedanaest zagrebačkih srednjih škola provedena je akcija Budi cool – udijeli slatkiš svoj kojom su vršnjaci prikupljali slatkiše što smo ih 2. prosinca odvezli za djecu Vukovara.
- U suradnji s trgovačkim lancem Lidl, u razdoblju od 3. studenog do 31. prosinca 2016. godine, organizirana je akcija Pomagati je lako kojom su prikupljani prehrambeni i higijenski proizvodi za pučke kuhinje i prihvatilišta. Za korisnike Caritasova prihvatilišta prikupljeno je proizvoda u protuvrijednosti od 44.411,47 kuna. U akciju je bilo uključeno i deset župa na čijim područjima se nalaze Lidlove trgovine, a prikupljeno je 7.242 različita proizvoda kojima se pomoglo 463 obitelji slabijeg materijalnog stanja.
- Podjela jabuka i mandarina – kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju, u suradnji sa župnim caritasima i drugim crkvenim institucijama i ustanovama, Caritas je podijelio 80.000 kg jabuka te 118.928 kg mandarina.
- Akcija za kupnju kuće/doma za obitelj Brajković – krajem studenoga 2016. godine Caritas je pokrenuo akciju prikupljanja novčane pomoći za kupnju kuće šesteročlanoj obitelji Brajković iz Draganića, koja živi u neprimjerenim uvjetima. Akcija je uspješno završena te je prikupljen iznos od 582.803,00 kn. Od toga je 464.595,18 kn isplaćeno za kupnju kuće, a ostatak sredstava namijenjen je za njezino uređenje i opremanje.


Služba župnih Caritasa
Važan dio rada Caritasa predstavlja mreža župnih caritasa, kojom Crkva najizvrsnije svjedoči djelotvornu ljubav. Volonteri župnih caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati.
Na području Zagrebačke nadbiskupije aktivna su 154 župna caritasa u čiji rad je uključeno 1100 volontera. Tijekom 2016. godine osnovano je 5 novih župnih caritasa.
Nadbiskupijski Caritas pruža im potporu organiziranjem različitih edukativnih programa, duhovnih vježbi i hodočašća za volontere, organizira također redovite zajedničke sastanke, pruža materijalnu i logističku potporu, omogućuje savjetovanja, redovite kontakte i posjete župama te provodi i koordinira zajedničke akcije i aktivnosti.
Osim duhovnih vježbi, edukacija i godišnjeg susreta svih volontera, tijekom 2016. godine ostvareno je 27 susreta na terenu, a pri tom se osnaživalo, poticalo i obnavljalo rad župnih caritasa.
Želeći pružiti i konkretan poticaj karitativnom djelovanju u župama, Caritas je drugu godinu zaredom proveo Natječaj za dodjelu sredstava za projekte župnih caritasa, te je projektima pet župnih caritasa dodijeljeno ukupno 50.000,00 kn.


Služba volonterskih aktivnosti i projekata
Prema izvješću Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za 2015. godinu u Republici Hrvatskoj bilo je angažirano ukupno 52 208 volontera koji su darovali 2 943 902 volonterska sata. Prema broju volontera i volonterskih sati Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među desetak najvećih organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj.
Tijekom 2016. u aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bilo je uključeno 258 volontera koji su korisnicima darovali 12.784 volonterskih sati.
Od ukupnog broja volontera, 234 bili su državljani Republike Hrvatske, a stranih državljana bilo je 24.
Tijekom 2016. godine za devet projekata ostvarena je financijska pomoć i potporu na razini državnih i lokalnih institucija Republike Hrvatske te pomoć inozemnih institucija za tri projekta.


Pozivajući da vrata svoga srca otvorimo drugima, papa Franjo nas u svojoj ovogodišnjoj korizmenoj poruci ohrabruje riječima … svaka osoba je dar. Korizma je pogodno vrijeme da otvorimo vrata svakoj osobi u potrebi i u noj prepoznamo Kristovo lice. Svaki život koji susrećemo je dar koji zaslužuje prihvaćanje, poštovanje i ljubav.
Hvala svima koji su nam svojim darom, prisutnošću i zauzetošću tijekom 2016. godine pomogli ostvariti brojna dobra djela te unijeti osjećaj poštovanja i ljubavi u srca i obitelji koje su se našle potrebama.

s. Jelena Lončar
ravnateljica Caritasa

Ožujak 2017. godine

Slavimo Boga ljubavi
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 27. svibnja 2018.
Potvrda – kršćansko svjedočenje
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 23. svibnja 2018. – Apel Svetog Oca

28.05.2018.
XVI. Strossmayerovi dani – Koncert Zagrebačke filharmonije
28.05.2018.
Predstavljanje Katoličke osnovne škole u Zadru
28.05.2018.
Dodjela diploma o postignutoj svećeničkoj spremi polaznicima Đakonske pastoralne godine 2017./2018.
28.05.2018.
Predstavljanje knjige „U vječni spomen"
29.05.2018.
Susret biskupa Škvorčevića s kandidatima za upis u Kolegij Požeške biskupije i u Bogoslovno sjemenište
29.05.2018.
Predavanje "Mit i filozofija u Čileu i Iberskoj Americi"
29.05.2018.
Predstavljanje stihozbirki franjevca i pjesnika fra Mladena Rozića
30.05.2018.
Proslava Majke Božje od Kamenitih vrata
30.05.2018.
Bdjenje u Zadru
30.05.2018.
Predstavljanje knjige "Sveta zemlja - knjiga sjećanja"
30.05.2018.
Predstavljanje knjige don Mladena Parlova „Marija u otajstvu Krista i Crkve"
31.05.2018.
Proslava župne svetkovine Tijelova u Sopotu
31.05.2018.
Svetkovina Tijelova u Požegi
31.05.2018.
Svetkovina Tijelova u Zadru
01.06.2018.
Četvrti festival kršćanskoga kazališta
02.06.2018.
Tradicionalni susret Caritasa Varaždinske biskupije s roditeljima petero i više malodobne djece
03.06.2018.
Blagoslov i postavljanje zvona na crkvi Sv. Leopolda Bogdana Mandića
03.06.2018.
51. vozočašće na Trškom Vrhu
03.06.2018.
Misa za sve žrtve križnih puteva i maceljske mučenike
04.06.2018.
Svetkovina sv. Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i grada Siska
04.06.2018.
Kvirinovo u Zagrebu
07.06.2018.
Hodočašće starijih, bolesnih i invalidnih osoba Požeške biskupije u Voćin
07.06.2018.
Zagreb: Misa zahvalnica za akademsku godinu
09.06.2018.
Proslava 40. obljetnice HKM Donja Rajna - Moers
12.06.2018.
Predstavljanje triju novih knjiga o 380. obljetnici polaganja kamena temeljca za katedralu sv. Vida
12.06.2018.
Središnja proslava 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti
18.06.2018.
Dubrovnik: Sjednica generalne uprave Kapucinskog reda
21.06.2018.
Ekumensko hodočašće pape Franje u Ženevu
06.07.2018.
SKAC – Vikend odlučivanja
07.07.2018.
Papa predvodi ekumensku molitvu u Bariju
12.08.2018.
"Mladi prema Asizu"
26.08.2018.
Generalni kapitul Kapucinskoga reda
12.10.2018.
Međunarodni znanstveni simpozij uz 400. obljetnicu dolaska franjevaca kapucina u Zagreb
14.10.2018.
Svečana euharistija uz završetak kapucinskog Jubileja
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.