Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

18.04.2017 | 10:44 | IKA D - 189441/4

Godišnji izvještaj o radu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za 2016.

I. Usluge socijalne skrbi
Tijekom 2016. godine, u okviru socijalne skrbi, Caritas je pružio uslugu smještaja za 358 korisnika; odnosno za 28 trudnica i majki, 121 dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 102 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 38 beskućnika te 69 žena i djece, žrtava obiteljskoga nasilja.
Na dan 31. prosinca 2016. godine na smještaju u Caritasovim domovima – kućama bila su 203 korisnika.
Uz pružanje usluga za zadovoljenje osnovnih životnih uvjeta (prehrana, briga o zdravlju, obrazovanje,…), korisnicima se osigurava psihosocijalna podrška i savjetovanje, rad na usvajanju socijalnih vještina, razvijanje radnih navika te im se pomaže pri kvalitetnoj organizaciji slobodnog vremena.
Uz odgajatelje i stručno osoblje, u skrb o korisnicima uključeni su i brojni volonteri i dobročinitelji, bilo pojedinačno bilo kao članovi različitih udruga i organizacija.
Uz pomoć dobročinitelja otvoreno je početkom 2016. godine u Sesvetskom Kraljevcu novo prihvatilište za beskućnike koje može primiti 21 osobu.
Osim stručne i materijalne pomoći, Caritas posebno vodi brigu o duhovnom rastu svakoga pojedinog korisnika te tijekom godine organizira brojne duhovne obnove, euharistijska slavlja i hodočašća.


II. Karitativni rad i projekti
Socijalna služba
Zadaća socijalne službe je prijem korisnika, evidentiranje potreba svakoga od njih te koordinacija karitativne pomoći. Stvarne potrebe korisnika socijalna služba utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, sa župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Najčešće se traži pomoć u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu, ali često i novčana pomoć.
Tijekom 2016. godine socijalna služba pružila je slijedeće usluge: materijalnu pomoć za 1.917 obitelji, savjete o mogućnostima ostvarenja pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi za 16.380 osoba, informacije o mogućnostima smještaja za 372 osobe.
Kako bi se lakše otkrile stvarne potrebe korisnika, obavljeno je 120 terenskih pojedinačnih posjeta.
Uz pratnju socijalne službe, 14 maloljetnika i mlađih punoljetnika unutar Caritasa odradilo je sudsku mjeru humanitarnog rada.


Obiteljsko savjetovalište
Caritasovo Obiteljsko savjetovalište započelo je s radom 2010. godine, a namijenjeno je korisnicima koji imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih teškoća, onima koji imaju problema u odnosu prema drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Savjetodavni tretmani najčešće se odnose na pomoć u rješavanju partnerskih i roditeljskih problema, rad s ovisnicima o alkoholu i kocki, pomoć pri rješavanju konflikata i sukoba u obitelji i sl.
Tijekom 2016. godine odrađeno je ukupno 930 savjetovališnih tretmana za 315 klijenta, odnosno za 180 obitelji.
Savjetovanje je besplatno za sve korisnike.


Pomoć u kući
U okviru projekta Pomoć u kući Caritas već punih osamnaest godina vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama.
Tijekom 2016. godine projektom je obuhvaćeno 147 korisnika, a odrađeno je 4.556 izlazaka na teren. Posebnu pomoć u skrbi za starije i nemoćne pružaju volonteri koji su tijekom 2016. godine odradili 988 volonterskih sati.
Glede programa javnih radova za angažman žena u lokalnoj zajednici "Zaželi", što ga provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijekom 2016. godine u projektu je na osam mjeseci bilo zaposleno i deset dugotrajno nezaposlenih žena.


Smještaj roditelja čija su djeca na liječenje
Roditeljima koji se nađu u situaciji da s teško bolesnim djetetom moraju duže vremena ili u više navrata dolaziti u zagrebačke bolnice na liječenje i pretrage neophodno je potrebna i veoma važna besplatna pomoć pri smještaju. Mnogi od njih to svjedoče usmenim svjedočanstvima i zahvalama, kao i pisanim putem.
Tijekom 2016. godine u Caritasovoj kući u Vukomercu, namijenjenoj upravo takvim roditeljima i djeci, boravilo je 168 roditelja i 69 djece te je ostvareno 1.456 noćenja.
Kalje – Kuća za odmor i edukaciju
Kuća u Kalju na Žumberku, opremljena prostorom za druženje u dvorištu, nogometnim i košarkaškim igralištem, toboganima i ljuljačkama, služi za odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 ležaja u višekrevetnim sobama.
Tijekom 2016. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 539 osoba.

Materijalna i financijska pomoć
Tijekom 2016. godine Caritas je osobama u potrebi podijelio materijalnu i financijsku pomoć u vrijednosti 10.989.621,00 kn.
Navedenu pomoć primilo je 10 608 osoba, a ostvarena je na slijedeće načine:

- Socijalna košarica – 1.683 obitelji svaka dva mjeseca prima paket hrane i higijenskih potrepština. Većina proizvoda osigurava se donacijom trgovačkih lanaca kao što su Lidl, Spar, Konzum, Dukat, Kaufland i dr.
- Podjela kruha i peciva – svakodnevnom podjelom kruha obuhvaćene su 924 obitelji. Tijekom 2016. godine podijeljeno je 62.000 kg kruha i raznih peciva.
- Podjela odjeće i obuće – pomoć je primilo 781 socijalno ugrožena obitelj.
- Projekt Korak za život - opremom za novorođeno dijete Caritas je pomogao 123 siromašne obitelji s novorođenim djetetom.
- Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala - posudbom 40 bolesničkih kreveta, 10 invalidskih kolica, 2 wc sjedalice, 18 hodalica, 1 par štaka, te drugih ortopedskih pomagala i pelena za odrasle pružena je pomoć za 71 obitelj koja kod kuće njeguje bolesnog člana.
U nastojanju da pomogne potrebitima Caritas je tijekom 2016. godine proveo i niz akcija pomoći pojedincima i obiteljima:
- U okviru akcije Dobro se dobrim vraća 35 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika, tijekom 2016. godine, darovalo je ukupno 1.453 obroka i 386 različitih usluga za 171 socijalno ugroženu obitelj.
- Susret solidarnosti – akcija za opremanje prvašića iz siromašnih obitelji u sklopu koje je paket školske opreme dobilo 100 djece.
- Kad činiš dobro čini dvostruko dobro – u karitativnoj prodaji lampiona prigodom blagdana Svih svetih sudjelovale su 44 župe za čije potrebe je prikupljeno 76.000,00 kn, dok je prodajom lampiona na štandovima Caritasa za mlade koji nakon punoljetnosti napuštaju caritasove domove prikupljeno 56.920,00 kn.
- Akcijom Dobro srce za topli dom potkraj 2016. godine za 106 obitelji osigurano je po 3 m3 drva za ogrjev. Akcija je provedena u suradnji s 41 župom.
- Prigodom blagdana sv. Nikole u jedanaest zagrebačkih srednjih škola provedena je akcija Budi cool – udijeli slatkiš svoj kojom su vršnjaci prikupljali slatkiše što smo ih 2. prosinca odvezli za djecu Vukovara.
- U suradnji s trgovačkim lancem Lidl, u razdoblju od 3. studenog do 31. prosinca 2016. godine, organizirana je akcija Pomagati je lako kojom su prikupljani prehrambeni i higijenski proizvodi za pučke kuhinje i prihvatilišta. Za korisnike Caritasova prihvatilišta prikupljeno je proizvoda u protuvrijednosti od 44.411,47 kuna. U akciju je bilo uključeno i deset župa na čijim područjima se nalaze Lidlove trgovine, a prikupljeno je 7.242 različita proizvoda kojima se pomoglo 463 obitelji slabijeg materijalnog stanja.
- Podjela jabuka i mandarina – kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju, u suradnji sa župnim caritasima i drugim crkvenim institucijama i ustanovama, Caritas je podijelio 80.000 kg jabuka te 118.928 kg mandarina.
- Akcija za kupnju kuće/doma za obitelj Brajković – krajem studenoga 2016. godine Caritas je pokrenuo akciju prikupljanja novčane pomoći za kupnju kuće šesteročlanoj obitelji Brajković iz Draganića, koja živi u neprimjerenim uvjetima. Akcija je uspješno završena te je prikupljen iznos od 582.803,00 kn. Od toga je 464.595,18 kn isplaćeno za kupnju kuće, a ostatak sredstava namijenjen je za njezino uređenje i opremanje.


Služba župnih Caritasa
Važan dio rada Caritasa predstavlja mreža župnih caritasa, kojom Crkva najizvrsnije svjedoči djelotvornu ljubav. Volonteri župnih caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati.
Na području Zagrebačke nadbiskupije aktivna su 154 župna caritasa u čiji rad je uključeno 1100 volontera. Tijekom 2016. godine osnovano je 5 novih župnih caritasa.
Nadbiskupijski Caritas pruža im potporu organiziranjem različitih edukativnih programa, duhovnih vježbi i hodočašća za volontere, organizira također redovite zajedničke sastanke, pruža materijalnu i logističku potporu, omogućuje savjetovanja, redovite kontakte i posjete župama te provodi i koordinira zajedničke akcije i aktivnosti.
Osim duhovnih vježbi, edukacija i godišnjeg susreta svih volontera, tijekom 2016. godine ostvareno je 27 susreta na terenu, a pri tom se osnaživalo, poticalo i obnavljalo rad župnih caritasa.
Želeći pružiti i konkretan poticaj karitativnom djelovanju u župama, Caritas je drugu godinu zaredom proveo Natječaj za dodjelu sredstava za projekte župnih caritasa, te je projektima pet župnih caritasa dodijeljeno ukupno 50.000,00 kn.


Služba volonterskih aktivnosti i projekata
Prema izvješću Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za 2015. godinu u Republici Hrvatskoj bilo je angažirano ukupno 52 208 volontera koji su darovali 2 943 902 volonterska sata. Prema broju volontera i volonterskih sati Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među desetak najvećih organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj.
Tijekom 2016. u aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bilo je uključeno 258 volontera koji su korisnicima darovali 12.784 volonterskih sati.
Od ukupnog broja volontera, 234 bili su državljani Republike Hrvatske, a stranih državljana bilo je 24.
Tijekom 2016. godine za devet projekata ostvarena je financijska pomoć i potporu na razini državnih i lokalnih institucija Republike Hrvatske te pomoć inozemnih institucija za tri projekta.


Pozivajući da vrata svoga srca otvorimo drugima, papa Franjo nas u svojoj ovogodišnjoj korizmenoj poruci ohrabruje riječima … svaka osoba je dar. Korizma je pogodno vrijeme da otvorimo vrata svakoj osobi u potrebi i u noj prepoznamo Kristovo lice. Svaki život koji susrećemo je dar koji zaslužuje prihvaćanje, poštovanje i ljubav.
Hvala svima koji su nam svojim darom, prisutnošću i zauzetošću tijekom 2016. godine pomogli ostvariti brojna dobra djela te unijeti osjećaj poštovanja i ljubavi u srca i obitelji koje su se našle potrebama.

s. Jelena Lončar
ravnateljica Caritasa

Ožujak 2017. godine

Misa – IV. euharistijska molitva. Pričest
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 21. ožujka 2018.
Placuit Deo
Pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima Katoličke Crkve o nekim aspektima kršćanskoga spasenja

23.03.2018.
Pohod biskupa Škvorčevića Kaznionici u Požegi
23.03.2018.
Korizmena duhovna obnova za mlade Jastrebaskog dekanata
23.03.2018.
Križni put Grada Splita
23.03.2018.
Proslava Dana obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Jasenovcu
23.03.2018.
Sedmi dan manifestacije Dani kršćanske kulture u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku
23.03.2018.
Križni put za mlade na Ksaveru
24.03.2018.
Deseti križni put biciklima u Brestju
24.03.2018.
Misa na obljetnicu pokopa žrtava masovne grobnice u Lovasu
24.03.2018.
28. obljetnica biskupskog ređenja mons. Marina Srakića
24.03.2018.
IV. planinarski križni put čabarskog kraja
24.03.2018.
Godišnja duhovna obnova za vjeroučitelje laike Splitsko-makarske nadbiskupije
24.03.2018.
Biskup Mrzljak predvodi misu u Domu za starije i nemoćne u Varaždinu
24.03.2018.
50. obljetnica župe sv. Križa u Gružu
24.03.2018.
Otvori oči mog srca - duhovna obnova za mlade u Požegi
24.03.2018.
Proslava Dana svjedoka vjere
24.03.2018.
Osmi dan manifestacije Dani kršćanske kulture u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku
24.03.2018.
Korizmeni koncert "Miserere mei, Deus" Noneta Donum i Varaždinskog kvarteta
24.03.2018.
Korizmeno glazbeno bdjenje
25.03.2018.
Cvjetnica u Senju
25.03.2018.
Cvjetnica u Gospiću
25.03.2018.
Cvjetnica u Dubrovniku
25.03.2018.
Cvjetnica u osječkoj konkatedrali
25.03.2018.
Cvjetnica u sisačkoj katedrali
25.03.2018.
Na Cvjetnicu kardinal Bozanić predvodi misu u katedrali i križni put na Ksaveru
25.03.2018.
Cvjetnica u đakovačkoj prvostolnici
25.03.2018.
Cvjetnica u varaždinskoj katedrali
25.03.2018.
Cvjetnica u Požegi
25.03.2018.
Deveti dan manifestacije Dani kršćanske kulture u Splitu i Dubrovniku
25.03.2018.
Cvjetnica u splitskoj prvostolnici
25.03.2018.
Nedjelja Muke Gospodnje u Hvaru
25.03.2018.
Četrdesetsatno euharistijsko klanjanje u katedralnoj župi u Hvaru
25.03.2018.
Veliki tjedan u Vatikanu
25.03.2018.
Tradicionalni križni put s blaženim Alojzijem Stepincem u Lepoglavi
25.03.2018.
Misionari na Danima kršćanske kulture
26.03.2018.
Pohod biskupa Škvorčevića Domu za stare i nemoćne osobe u Velikoj
26.03.2018.
Deseti dan manifestacije Dani kršćanske kulture u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku
26.03.2018.
Preduskrsna konferencija za medije nadbiskupa Đure Hranića
27.03.2018.
Drugi utorak na čast sv. Antunu u Sesvetskim Selima
27.03.2018.
Pohod biskupa Škvorčevića Domu za stare i nemoćne osobe u Požegi
27.03.2018.
Jedanaesti dan manifestacije Dani kršćanske kulture
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.