Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

18.05.2017 | 16:43 | IKA V - 190364/5

Dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Na tri studijska programa u ovoj akademskoj godini upisano je ukupno 239 redovitih studenata, a na dva poslijediplomska doktorska studijska programa 23 redovita studenata

Split, (IKA) - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu svečano je u četvrtak 18. svibnja proslavio svoj dan i osamnaestu godinu pripadanja splitskoj sveučilišnoj zajednici. Tom je prigodom Fakultet dodijelio svjedodžbe, diplome i nagrade studentima te povelje zahvalnosti umirovljenim nastavnicima. Svečanost je započela euharistijskim slavljem koje je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić u koncelebraciji s šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem i umirovljenim biskupom Antom Ivasom, provincijalom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joškom Kodžomanom, dekanima KBF-a u Splitu i Đakovu, profesorima i odgojiteljima.
Nadbiskup je u propovijedi govorio o Božjoj i ljudskoj ljubavi, o važnosti osobnog odnosa s Bogom koji se uspostavlja prvenstveno molitvom. Ivanovo evanđelje nam govori o ljubljenom učeniku, a Luka u Djelima stavlja u središte Teofila (Bogoljuba). I Ivan i Luka, možemo reći, govore o ljubljenom učeniku, odnosno o Bogu koji prvi ljubi i Teofila i ljubljenog učenika kako bi oni mogli ljubiti druge. Opasnost je pomisliti da smo mi prvi ljubili Boga i svojom askezom i vršenjem propisa došli do njega i da se time možemo sami spasiti, upozorio je nadbiskup. Svako ljudsko biće čezne za ljubavlju. Ljubav nas preobražava i usrećuje, liječi i spašava. Jedino je ljubav svemoćna i sve razumije i to ona Božja kojom nas Isus, Sin Božji ljubi. Ona nas u potpunosti mijenja i čini novim ljudima. „Zato Isus može reći: 'Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, tako i vi ljubite jedni druge!' Krist nas želi uvesti u tu ljubav kako bismo ostali u njoj", kazao je nadbiskup, dodavši da to ne znači da Boga ljubimo samo znanjem, ispitima, diplomom nego istinski srcem koje se susrelo s njegovim i koje je zahvaćeno znanjem pretvoreno u dobrotu. Zato je važna molitva i osobni odnos s Bogom.
Nadbiskup je u nastavku propovijedi govorio o prvoj Crkvi i Jeruzalemskom koncilu na kojem se raspravljalo o odnosu milosti i Zakona, odnosno o biti spasenja: „Spašavamo li se vršenjem propisa ili milošću Božjom? Jesu li propisi zamjena milosti ili njezina posljedica", upitao je nadbiskup Barišić te naglasio da je potrebno „izići iz religije Zakona i propisa te se otvoriti milosti i ljubavi Božjoj. Onaj tko studira i predaje teologiju mora biti pravi Teofil, rješavati probleme koncilskim sinodalnim duhom, biti spreman na čišćenje duše, postati od Savla Pavao, od sluge sin, od studenta Bogoljub - što znači znanje o Bogu staviti u službu susreta s Njim", kazao je nadbiskup te poručio studentima: „Dragi Teofili, znam da je potrebno ispuniti indeks i položiti ispite te primiti diplomu, ali to treba ugraditi u osobni odnos i susret s Gospodinom, kako biste odgovorili ljubavlju Ljubavi koja vas ljubi i tako donosili prave plodove za našu Crkvu i društvo."
Po završetku euharistijskoga slavlja uslijedio je akademski čin u velikoj sjemenišnoj dvorani. Dekan Fakulteta prof. dr. Anđelko Domazet uputio je dobrodošlicu svima nazočnima, osobito velikom kancelaru KBF-a u Splitu nadbiskupu Barišiću, biskupima Rogiću i Ivasu, vicekancelaru KBF-a fra Jošku Kodžomanu, rektoru Sveučilišta u Splitu prof. dr. Šimunu Anđelinoviću, prorektoru prof. dr. Marku Rosiću, ravnatelju Nadbiskupskog sjemeništa mr. Juri Bjelišu, nazočnim dekanima splitskih fakulteta i članovima Senata, dekanu KBF-a u Zagrebu prof. dr. Mariju Cifraku i dekanu KBF-a u Đakovu prof. dr. Mariju Ragužu, predstavnicima znanstvenih udruga i kulturnih ustanova te redovničkim poglavarima i poglavaricama, nastavnicima, studentima i osoblju Fakulteta.
Sve nazočne pozdravio je veliki kancelar KBF-a mons. Barišić, izrazivši čestitke za Dan fakulteta studentima i profesorima, osobito diplomantima i nagrađenim studentima riječima koje je sv. Luj uputio mladom princu Filipu: „Ako ti Bog udijeli uspješnost, zahvali mu ponizno da ne budeš gori, bilo ohološću ili na druge načine posluživši se uspjehom za vlastito isticanje jer Boga se nikada ne smije napasti pomoću njegovih darova." Svoju pisanu čestitku uputio je dubrovački biskup Mate Uzinić, a pročitala ju je voditeljica programa Jelena Hrgović.
Rektor Sveučilišta u Splitu prof. Anđelinović uputivši čestitku naglasio je nekoliko važnih stvari koje je splitsko Sveučilište napravilo u protekle dvije i pol godine, prvotno funkcionalnu integraciju - objedinjenje nastavnih znanstvenih i duhovnih kapaciteta. Važno je jedinstvo nastave, znanosti i stručnog rada, jedinstvo nastavnika i studenata, jedinstvo Sveučilišta da bismo se dobro razumjeli, sinergijski postizali rezultate i da bismo u tom cjelokupnom otvaranju prema našoj sredini pomicali granice i djelovali na nju inovativno i inspirativno a ne kao zatvoreni otok", naglasio je prof. Anđelinović te dodao: „Ali moramo se otvarati i unutar Sveučilišta, odnosno unutar različitih njegovih sastavnica i raditi interdisciplinarno. Stvoriti novi eko sustav unutar Sveučilišta da se diplomanti nakon studija mogu zaposliti sa svojim idejama, ali zato im je potrebno osigurati prostorne uvjete. Predvidjeli smo inkubator napraviti u Spinutu na 3000 četvornih metara. Najveća boljka našega društva je što smo od pametne djece napravili problem, a ne prednost i upravo to želimo promijeniti", naglasio je rektor Sveučilišta te zaključio: „Trebamo interdisciplinarno surađivati unutar Sveučilišta kao jedna obitelj, a Sveučilište će se truditi da kao trs pomaže sastavnicama donositi što bolje plodove i da svi skupa dajemo što bolje rezultate za našu županiju i domovinu, da svi dajemo više a ne manje nego što možemo."
Dekan prof. Domazet iznio je izvješće o radu Fakulteta od prošlogodišnje proslave dana Fakulteta. Fakultet izvodi pet programa: Integrirani filozofsko-teološki, Preddiplomski teološko-katehetski, Diplomski teološko-katehetski i dva poslijediplomska studija: „Kršćanstvo i suvremena kultura" te „Povijest teologije i crkvenih institucija". Kongregacija za katolički odgoj u Rimu odobrila je novi Statut 1. srpnja 2016. na pet godina. Tekst Statuta upućen je u daljnju proceduru prihvaćanja od strane Senata Sveučilišta u Splitu. Osim stabiliziranja ustroja KBF-a, naglasio je da Fakultet treba pokrenuti znanstveno-istraživačke projekte (neka suradnja je ostvarena u tom vidu s Kineziološkim fakultetom i s nadbiskupijskim Caritasom). Fakultet je dobio Priznanje Studentskog Zbora Sveučilišta u Splitu za najbolje ocjenjenu sveučilišnu sastavnicu prema studentskim anketama.

Govoreći o znanstvenom i stručnom radu dekan je istaknuo da se povećao međunarodni doprinos nastavnika, zabilježen povećanim pisanjem na stranim jezicima i u inozemnim časopisima, te gostovanjima na znanstvenim simpozijima u inozemstvu. Ipak, profesori još uvijek ne objavljuju dovoljno radova u časopisima koji su prisutni na WoS. Od ak. godine 2014/15. KBF u Splitu u suradnji s Ruth Cohn Institutom (uz vodstvo prof. dr. M. Scharera), svake godine u trajanju od tjedan dana početkom rujna organizira seminar iz Interakcije usmjerene na temu (TZI), u svrhu usavršavanja nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika i mentora. Govoreći o međunarodnoj suradnji naglasio je kako je Fakultet uključen u europski istraživački prostor i visoko obrazovanje. Uz postojeće potpisane bilateralne ugovore, ove akademske godine sklopljeni su novi bilateralni sporazumi sa četiri inozemne institucije: Crkvenom pedagoškom visokom školom Beč/Krems Sveučilišnog koledža za obrazovanje nastavnika kršćanskih Crkava u Beču, Austrija; Katoličkim teološkim fakultetom Sveučilišta u Beču, Austrija; Odjelom za katoličku teologiju Sveučilišta u Passau, Njemačka; Teološkim fakultetom Isusovačkog Sveučilišta u Trnavi, Slovačka. U tom surječju govorio je o gostujućim studentima i predavačima, o studentskoj mobilnosti te o planiranoj Međunarodnoj Ljetnoj školi na engleskom jeziku u rujnu 2017.

Na tri studijska programa u ovoj akademskoj godini, 2016./2017., upisano je ukupno 239 redovitih studenata, a na dva poslijediplomska doktorska studijska programa 23 redovita studenata. Potom je uslijedila dodjela diploma i svjedodžbi za 28 studenata/studentica. Desetero ih je postiglo zvanje magistra/magistre teologije, osmero ih je steklo zvanje magistra/magistre katehetike, a desetero je primilo svjedodžbe prvostupnika /prvostupnice katehetike. Dvojica studenata postigli su licencijate iz teologije: Marko Vučetić s naslovom „Antropologija čina u teološkoj misli Ivana Pavla II." pod vodstvom mentora prof. dr. Nikole Bižace i Hrvoje Petrušić pod naslovom „Recepcija Pavlove misli u suvremenoj filozofiji: Badiou – Žižek", pod vodstvom mentora prof. dr. Anđelka Domazeta. Jure Perišić obranio je doktorski rad pod naslovom „Odnos Crkve prema svijetu. Interpretacija i aktualizacija temeljnih načela Drugoga vatikanskog sabora o odnosu Crkve prema svijetu u djelima Željka Mardešića i Bone Zvonimira Šagija" pod vodstvom mentora prof. dr. Nediljka Ante Ančića.

Prigodom Dana Fakulteta, prema Pravilniku KBF-a u Splitu, Fakultet dodjeljuje tri nagrade najboljim studentima. Prva se nagrada dodjeljuje studentu koji je položio sve predmete cjelovitoga studija te ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrada se dodjeljuje Gabrijelu Kamberu. On je u prošloj ak. god. 2015./2016. odslušao cjeloviti program integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija i položio sve predmete cjelovitog studija, ostvario 303 ECTS boda s prosječnom ocjenom izvrstan (4,72).

Druga se nagrada dodjeljuje studentu koji je u protekloj akademskoj godini položio sve predmete iz godine koju je pohađao i ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrađuje se Slavko Blažević, student prve godine diplomskoga teološko-katehetskoga studija. U prošloj je akademskoj godini ostvario 60 ECTS bodova i položio ispite s prosječnom ocjenom (4,88). Treća nagrada dodjeljuje se studentu koji ima najbolji seminarski rad u protekloj godini, čija ocjena ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrađuje se seminarski rad Darka Rapića, studenta pete godine Integriranoga filozofsko-teološkog studija. Seminarski je rad izradio pod vodstvom prof. dr. Ivana Jakulja pod naslovom „Metodologija prepoznavanja opsjednuća i kanonska struktura postupka egzorocizma". Rad je ocijenjen ocjenom izvrstan (5,00).

Povelje zahvalnosti dodijeljene su prof. dr. Marijanu Vugdeliji, izv. prof. dr. Dušanu Mori i višem predavaču mr. Mirku Mihalju, koji su prošle akademske godine otišli u mirovinu. U realizaciji kadrovske politike u protekloj akademskoj godini fakultet je zaposlio tri teologinje: dr. Miljenku Grgić, mr. Ginu Šparada kao stalne zaposlenice, te dr. Anu Jeličić kao vanjsku suradnicu, u sklopu međusveučilišne suradnje. Akademski čin uzveličao je pjevanjem mješoviti zbor fakulteta uz glasovirsku pratnju mo Ivana Urlića i pod ravnanjem mo Šime Marovića.

Homilija kardinala Stanislawa Dziwisza
Treći biskupijski euharistijski kongres, Požega, 24. rujna 2017.
Pozdrav požeškoga biskupa Antuna Škvorčevića
Treći euharistijski kongres Požeške biskupije, Požega, 24. rujna 2017.

25.09.2017.
Početak nove sezone KMNL-e „Ivan Pavao II."
25.09.2017.
Koncert japanske pijanistice u povodu obljetnice HKD Napredak - Zagreb
26.09.2017.
Tribina u povodu obilježavanja Svjetskog dana Alzhaimerove bolesti
26.09.2017.
Program Dana Riječke Majke
26.09.2017.
Hodočašće Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva u Kuzminec
26.09.2017.
Proslava svetkovine svetih Kuzme i Damjana u Kuzmincu
26.09.2017.
Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić gost "Susreta s autorom" u Splitu
27.09.2017.
Split: Proslava sv. Vinka Paulskoga kod milosrdnica
27.09.2017.
Dan Caritasove kuće sv. Vinka Paulskog u Oborovu
27.09.2017.
Svetkovina sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu
28.09.2017.
Predstavljanje Godišnjaka „Danica 2018."
28.09.2017.
Proslava 20. obljetnice Varaždinske biskupije
29.09.2017.
Proslava svetkovine sv. Mihovila u Šibeniku
29.09.2017.
Proslava Mihoje u Jelenju
29.09.2017.
Proslava blagdana sv. Mihovila arkanđela i 100 godina dolaska služavki Maloga Isusa u Omiš
29.09.2017.
Duhovna obnova u HKM Göteborg
30.09.2017.
Đakonsko ređenje u varaždinskoj katedrali
30.09.2017.
Zajednica vjera i svjetlo organizira Provincijsko hodočašće u Mariju Bistricu
30.09.2017.
Drugo zavjetno hodočašće vjernika Sisačke biskupije u svetište Majke naših stradanja u Goru
30.09.2017.
Hodočašće, duhovna obnova i dodjela mandata vjeroučiteljima Zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije
30.09.2017.
Svetkovina sv. Jeronima u Rimu
01.10.2017.
25. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu
01.10.2017.
Obljetnica posvete đakovačke prvostolnice Sv. Petra
01.10.2017.
Blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa u Karmelu u Brezovici
01.10.2017.
Papin pohod Ceseni i Bologni
01.10.2017.
50 godina samostana franjevki od Bezgrešnog začeća i dječjeg vrtića Sv. Franje
01.10.2017.
Veliki humanitarni koncert u povodu 20. obljetnice Kuće susreta Tabor
02.10.2017.
Misno slavlje u Domu za starije i nemoćne u Osijeku
02.10.2017.
VIII. akademska godina na HKS-u
03.10.2017.
Osijek: Zajednička priprava odraslih na katekumenat
03.10.2017.
Trodnevnica i proslava Stepinčeva na Trnjanskoj Savici
04.10.2017.
Proslava blagdana sv. Frane u Šibeniku
06.10.2017.
Nightfever u Sesvetama
07.10.2017.
Obilježavanje 30. obljetnice Marijine legije
07.10.2017.
Psihološko-duhovni seminar u Dubrovniku
07.10.2017.
Dobrotvorni koncert Hrvatskoga kulturnog društva Napredak
08.10.2017.
Seminar za medicinske sestre redovnice
13.10.2017.
Bolesničko hodočašće u Lurd
13.10.2017.
XI. međunarodni simpozij crkvenih pravnika
21.10.2017.
Četvrti nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.