Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

16.05.2017 | 22:31 | IKA V - 190372/5

Tribina o kršćanskom odgoju i pravu na vjersku slobodu

 

Osijek, (IKA) – U nastavku ciklusa socijalnih tribina u Vikarijatu Osijek mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi govorio je 16. svibnja o temi „Socijalni aspekti kršćanskog odgoja i pravo na vjersku slobodu - Gravissimum Educationis i Dignitatis Humanae". Molitvom i uvodom večernju je tribinu uime organizatora otvorio mons. dr. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.", naglasivši kako je riječ o temama s izvorom u dokumentima Drugoga vatikanskog sabora koji su „mali dokumenti nabijeni sadržajem i vrlo važni".
Podsjećajući kako Sabor odgovara na pitanja što je Crkva (u dokumentu Lumen gentium) te kako i na koji način Crkvu ostvariti (Gaudium et spes), Jakobfi je istaknuo da su subjekti ostvarenja Crkve: laici (Apostolicam Actuositatem), klerici i redovnici/redovnice, a preduvjeti ostvarenja Crkve su unutarcrkveni (a tu spadaju vjerska sloboda i vjerski odgoj) i vancrkveni (Dignitatis Humanae/ Gravissimum Educationis). „Ponajprije vjernicima/Crkvi mora biti stalo do vjerske slobode i odgoja u vjeri! Crkva mora moći steći društveni legitimitet. Naše je poslanje i cilj da društvo uživa plodove pravde i mira koji proizlaze iz ispunjenja/življenja vjere i odgoja u vjeri. Nužno moramo surađivati na izgradnji općega dobra. Vancrkveni preduvjeti ostvaruju se u državi u kojoj je zajamčena vjerska sloboda i odgoj u vjeri kao opće dobro, a unutarcrkveni u vjeri, odnosno vjerskim zajednicama – u društvu gdje egzistira ispovijedanje vjere i odgoj u vjeri kao opće dobro. Vancrkveni preduvjeti podrazumijevaju vjersku slobodu i odgoj u vjeri koji jesu sastavnice općeg dobra (GS 26; GE 1; DH 3) jer svaki čovjek ima dužnost slobodno (DH 1) tragati za istinom u vjerskoj stvari na način vlastit ljudskoj društvenoj naravi, zatim prihvatiti ju kada ju upozna i ostati joj vjeran te ju ispovijedati i živjeti na društveni način. Mora se svima i pojedincima i vjerskim zajednicama (DH 3 i GE 3), po civilnim zakonima i, dok ne vrijeđaju pravedne zahtjeve javnog poretka, zajamčiti pravo i osigurati prikladni uvjeti za traganje za istinom u vjerskoj stvari na obiteljskoj, osobnoj i društvenoj razini i njezino življenje u javnom prostoru. A to na području vjerskih zajednica ponajprije uključuje slobodno (DH 4) sa sobom upravljati, vrhovno božanstvo štovati, svoje članove pomagati i poučavati te osnivati i promicati prikladne ustanove", razložio je Jakobfi, posebno se osvrćući na današnji zakonodavni okvir i njegova praktična ograničenja spomenuvši zakonske okvire: Opća deklaracija o ljudskim pravima (članak 18.; Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima), Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 9.), Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske te Ustav Republike Hrvatske (čl. 39.- 41.). Diskutabilnim je predavač ocijenio slobodu govora u Hrvatskoj koja apsurdno dokida spomenuta zakonski zajamčena prava, a to konkretno čine predstavnici vlasti svojim izjavama (što je potkrijepljeno navedenim primjerima iz istraživanja): Ne miješajte se u sadržaj zdravstvenog odgoja, jer za to niste nadležni; Ugovor s Vatikanom je hofiranje Crkvi; Crkva želi moć i novac, a ne odgoj i tradiciju; Savez crkve i desnice i neotuđmanizam; J. odgovara Matuliću: vjera je privatna stvar; Vjeronauk u školama treba ukinuti, iz javnih ustanova izbaciti vjerska obilježja. Također, Jakobfi je dotaknuo upitno objektivno i istinito medijsko izvješćivanje, konkretizirajući: „Internetski portal (najkvalitetniji internetski portal 2011., višestruki prvak Superbrands priznanja, proglašen portalom kojemu Hrvati najviše vjeruju u 2008., dobitnikom nagrade Mirko Tripalo za doprinos demokraciji u 2010.) u vremenu od 17. prosinca 2012. do 16. ožujka 2013. objavio 176 priloga (2 priloga/dan) ili je pak s objavljenim prilogom poticao i zadržavao na pripadajućem mu forumu uvredljive sadržaje protiv katolika i Crkve." Na tribini je bilo riječi i o ulozi Crkve u ostvarenju vancrkvenih preduvjeta u antiteiziranom/anticrkvenom ozračju te je predavač pojasnio: „Ponajprije vjernicima/Crkvi mora biti stalo do vjerske slobode i odgoja u vjeri. Crkva mora moći steći društveni legitimitet na način da učini sve kako bi društvo moglo uživati plodove pravde i mira koji proizlaze iz (DH 6 GE) ispovijedanja/življenja vjere i odgoja u vjeri. Tu će zadaću Crkva ispuniti u onoj mjeri koliko se njezini članovi budu (GS 1 – 3) solidarizirali s radostima i nadama, žalostima i tjeskobama ljudi aktualnoga vremena poštujući autonomiju ovozemaljskih stvarnosti (GS 36), njezine zakonitosti i u okviru njih budu kvasac koji se su-raduje, su-pati i obogaćuje."
U dijelu izlaganja o socijalnim aspektima kršćanskoga odgoja rečeno je kako odgoj u vjeri obuhvaća dimenzije/sadržaj (GE 2) vjere, a na Crkvi je: „spoznati misterij spasenja, postajati svakim danom svjesniji dara vjere, naučiti u duhu i istini klanjati se Bogu (ponajprije u liturgiji), oblikovati vlastiti život u pravdi i svetosti, naučiti svjedočiti za nadu koja je u nama te tako aktivno doprinositi izgradnji mističnog Kristova Tijela i izgradnji te spasenju svijeta". "Metode i područja kršćanskoga odgoja su: župna kateheza (GE 4; prosvjetljuje i učvršćuje vjeru, hrani život Kristovim duhom, vodi k svjesnom i aktivnom sudjelovanju u liturgiji i potiče na apostolat), katolički mediji (GE 4; IM 2; pridonose širenju i učvršćivanju Kraljevstva Božjeg, objektivno informiraju o životu Crkve, izgrađuju javno mnijenje), katoličke škole (GE 8 – 9; stvaraju ambijent prožet evanđeoskim duhom unutar kojega rastu budući odrasli vjernici graditelji Kraljevstva Božjeg, a roditelji trebaju biti prvi koji će se zalagati za njihovo osnivanje), instituti za formaciju odraslih vjernika (GE 9), primjerice u Osijeku djeluje Institut za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II." te u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja, i naposljetku su katoličke udruge (GE 4; AA 18). Tu su i nekatoličke škole (GE 7; nastavnici katolici, vjeroučitelji, učenici, roditelji) te nekatolička sveučilišta (GE 10; duhovna, intelektualna, materijalna pomoć studentima). U Osijeku djeluje udruga DUHOS. Javno ispovijedanje/življenje vjere očituje se u modelima konkretnoga djelovanja (Caritas i karitativne udruge i udruge za promicanje socijalnog nauka), načinima (verbalno, djelatno) i područjima djelovanja (u žalosti i tjeskobi, radosti i nadi). Djelatno pružanje konkretnih socijalnih usluga na području 'žalosti i nade' u okviru postojećih područja djelovanja usmjereno je na: siromašne, bolesne, stare, zlostavljane, prognane i izbjegle, napuštene i osobe sa potrebom pomoći u učenju, a moguće područje djelovanja je u izvanrednim kriznim situacijama. Verbalno zalaganje oko promicanja prava postoji u Hrvatskoj po pitanju nerođenih osoba te braka i obitelji, dok moguće područje djelovanja valja usmjeriti na radnike, bolesne, zlostavljane, diskriminirane i izlihvarene. I to u okviru djelovanja (katoličke) udruge(a). Na području 'radosti i nade' postojeća područja djelovanja su npr. djelovanje katolika uz događanja na Festivalu „Ultra Europe", na norijadama i sl., a moguća područja djelovanja mogu biti vezana uz blagdane (ponuditi vodu hodočasnicima na putu i sl.), proslave praznika, brucošijade, norijade, festivale i koncerte", zaključio je mr. Jakobfi.

Homilija kardinala Stanislawa Dziwisza
Treći biskupijski euharistijski kongres, Požega, 24. rujna 2017.
Pozdrav požeškoga biskupa Antuna Škvorčevića
Treći euharistijski kongres Požeške biskupije, Požega, 24. rujna 2017.

25.09.2017.
Početak nove sezone KMNL-e „Ivan Pavao II."
25.09.2017.
Koncert japanske pijanistice u povodu obljetnice HKD Napredak - Zagreb
26.09.2017.
Tribina u povodu obilježavanja Svjetskog dana Alzhaimerove bolesti
26.09.2017.
Program Dana Riječke Majke
26.09.2017.
Hodočašće Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva u Kuzminec
26.09.2017.
Proslava svetkovine svetih Kuzme i Damjana u Kuzmincu
26.09.2017.
Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić gost "Susreta s autorom" u Splitu
27.09.2017.
Split: Proslava sv. Vinka Paulskoga kod milosrdnica
27.09.2017.
Dan Caritasove kuće sv. Vinka Paulskog u Oborovu
27.09.2017.
Svetkovina sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu
28.09.2017.
Predstavljanje Godišnjaka „Danica 2018."
28.09.2017.
Proslava 20. obljetnice Varaždinske biskupije
29.09.2017.
Proslava svetkovine sv. Mihovila u Šibeniku
29.09.2017.
Proslava Mihoje u Jelenju
29.09.2017.
Proslava blagdana sv. Mihovila arkanđela i 100 godina dolaska služavki Maloga Isusa u Omiš
29.09.2017.
Duhovna obnova u HKM Göteborg
30.09.2017.
Đakonsko ređenje u varaždinskoj katedrali
30.09.2017.
Zajednica vjera i svjetlo organizira Provincijsko hodočašće u Mariju Bistricu
30.09.2017.
Drugo zavjetno hodočašće vjernika Sisačke biskupije u svetište Majke naših stradanja u Goru
30.09.2017.
Hodočašće, duhovna obnova i dodjela mandata vjeroučiteljima Zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije
30.09.2017.
Svetkovina sv. Jeronima u Rimu
01.10.2017.
25. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu
01.10.2017.
Obljetnica posvete đakovačke prvostolnice Sv. Petra
01.10.2017.
Blagdan sv. Terezije od Djeteta Isusa u Karmelu u Brezovici
01.10.2017.
Papin pohod Ceseni i Bologni
01.10.2017.
50 godina samostana franjevki od Bezgrešnog začeća i dječjeg vrtića Sv. Franje
01.10.2017.
Veliki humanitarni koncert u povodu 20. obljetnice Kuće susreta Tabor
02.10.2017.
Misno slavlje u Domu za starije i nemoćne u Osijeku
02.10.2017.
VIII. akademska godina na HKS-u
03.10.2017.
Osijek: Zajednička priprava odraslih na katekumenat
03.10.2017.
Trodnevnica i proslava Stepinčeva na Trnjanskoj Savici
04.10.2017.
Proslava blagdana sv. Frane u Šibeniku
06.10.2017.
Nightfever u Sesvetama
07.10.2017.
Obilježavanje 30. obljetnice Marijine legije
07.10.2017.
Psihološko-duhovni seminar u Dubrovniku
07.10.2017.
Dobrotvorni koncert Hrvatskoga kulturnog društva Napredak
08.10.2017.
Seminar za medicinske sestre redovnice
13.10.2017.
Bolesničko hodočašće u Lurd
13.10.2017.
XI. međunarodni simpozij crkvenih pravnika
21.10.2017.
Četvrti nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.