Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

16.05.2017 | 22:31 | IKA V - 190372/5

Tribina o kršćanskom odgoju i pravu na vjersku slobodu

 

Osijek, (IKA) – U nastavku ciklusa socijalnih tribina u Vikarijatu Osijek mr. socijalnog nauka Crkve Igor Jakobfi govorio je 16. svibnja o temi „Socijalni aspekti kršćanskog odgoja i pravo na vjersku slobodu - Gravissimum Educationis i Dignitatis Humanae". Molitvom i uvodom večernju je tribinu uime organizatora otvorio mons. dr. Vladimir Dugalić, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.", naglasivši kako je riječ o temama s izvorom u dokumentima Drugoga vatikanskog sabora koji su „mali dokumenti nabijeni sadržajem i vrlo važni".
Podsjećajući kako Sabor odgovara na pitanja što je Crkva (u dokumentu Lumen gentium) te kako i na koji način Crkvu ostvariti (Gaudium et spes), Jakobfi je istaknuo da su subjekti ostvarenja Crkve: laici (Apostolicam Actuositatem), klerici i redovnici/redovnice, a preduvjeti ostvarenja Crkve su unutarcrkveni (a tu spadaju vjerska sloboda i vjerski odgoj) i vancrkveni (Dignitatis Humanae/ Gravissimum Educationis). „Ponajprije vjernicima/Crkvi mora biti stalo do vjerske slobode i odgoja u vjeri! Crkva mora moći steći društveni legitimitet. Naše je poslanje i cilj da društvo uživa plodove pravde i mira koji proizlaze iz ispunjenja/življenja vjere i odgoja u vjeri. Nužno moramo surađivati na izgradnji općega dobra. Vancrkveni preduvjeti ostvaruju se u državi u kojoj je zajamčena vjerska sloboda i odgoj u vjeri kao opće dobro, a unutarcrkveni u vjeri, odnosno vjerskim zajednicama – u društvu gdje egzistira ispovijedanje vjere i odgoj u vjeri kao opće dobro. Vancrkveni preduvjeti podrazumijevaju vjersku slobodu i odgoj u vjeri koji jesu sastavnice općeg dobra (GS 26; GE 1; DH 3) jer svaki čovjek ima dužnost slobodno (DH 1) tragati za istinom u vjerskoj stvari na način vlastit ljudskoj društvenoj naravi, zatim prihvatiti ju kada ju upozna i ostati joj vjeran te ju ispovijedati i živjeti na društveni način. Mora se svima i pojedincima i vjerskim zajednicama (DH 3 i GE 3), po civilnim zakonima i, dok ne vrijeđaju pravedne zahtjeve javnog poretka, zajamčiti pravo i osigurati prikladni uvjeti za traganje za istinom u vjerskoj stvari na obiteljskoj, osobnoj i društvenoj razini i njezino življenje u javnom prostoru. A to na području vjerskih zajednica ponajprije uključuje slobodno (DH 4) sa sobom upravljati, vrhovno božanstvo štovati, svoje članove pomagati i poučavati te osnivati i promicati prikladne ustanove", razložio je Jakobfi, posebno se osvrćući na današnji zakonodavni okvir i njegova praktična ograničenja spomenuvši zakonske okvire: Opća deklaracija o ljudskim pravima (članak 18.; Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima), Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 9.), Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske te Ustav Republike Hrvatske (čl. 39.- 41.). Diskutabilnim je predavač ocijenio slobodu govora u Hrvatskoj koja apsurdno dokida spomenuta zakonski zajamčena prava, a to konkretno čine predstavnici vlasti svojim izjavama (što je potkrijepljeno navedenim primjerima iz istraživanja): Ne miješajte se u sadržaj zdravstvenog odgoja, jer za to niste nadležni; Ugovor s Vatikanom je hofiranje Crkvi; Crkva želi moć i novac, a ne odgoj i tradiciju; Savez crkve i desnice i neotuđmanizam; J. odgovara Matuliću: vjera je privatna stvar; Vjeronauk u školama treba ukinuti, iz javnih ustanova izbaciti vjerska obilježja. Također, Jakobfi je dotaknuo upitno objektivno i istinito medijsko izvješćivanje, konkretizirajući: „Internetski portal (najkvalitetniji internetski portal 2011., višestruki prvak Superbrands priznanja, proglašen portalom kojemu Hrvati najviše vjeruju u 2008., dobitnikom nagrade Mirko Tripalo za doprinos demokraciji u 2010.) u vremenu od 17. prosinca 2012. do 16. ožujka 2013. objavio 176 priloga (2 priloga/dan) ili je pak s objavljenim prilogom poticao i zadržavao na pripadajućem mu forumu uvredljive sadržaje protiv katolika i Crkve." Na tribini je bilo riječi i o ulozi Crkve u ostvarenju vancrkvenih preduvjeta u antiteiziranom/anticrkvenom ozračju te je predavač pojasnio: „Ponajprije vjernicima/Crkvi mora biti stalo do vjerske slobode i odgoja u vjeri. Crkva mora moći steći društveni legitimitet na način da učini sve kako bi društvo moglo uživati plodove pravde i mira koji proizlaze iz (DH 6 GE) ispovijedanja/življenja vjere i odgoja u vjeri. Tu će zadaću Crkva ispuniti u onoj mjeri koliko se njezini članovi budu (GS 1 – 3) solidarizirali s radostima i nadama, žalostima i tjeskobama ljudi aktualnoga vremena poštujući autonomiju ovozemaljskih stvarnosti (GS 36), njezine zakonitosti i u okviru njih budu kvasac koji se su-raduje, su-pati i obogaćuje."
U dijelu izlaganja o socijalnim aspektima kršćanskoga odgoja rečeno je kako odgoj u vjeri obuhvaća dimenzije/sadržaj (GE 2) vjere, a na Crkvi je: „spoznati misterij spasenja, postajati svakim danom svjesniji dara vjere, naučiti u duhu i istini klanjati se Bogu (ponajprije u liturgiji), oblikovati vlastiti život u pravdi i svetosti, naučiti svjedočiti za nadu koja je u nama te tako aktivno doprinositi izgradnji mističnog Kristova Tijela i izgradnji te spasenju svijeta". "Metode i područja kršćanskoga odgoja su: župna kateheza (GE 4; prosvjetljuje i učvršćuje vjeru, hrani život Kristovim duhom, vodi k svjesnom i aktivnom sudjelovanju u liturgiji i potiče na apostolat), katolički mediji (GE 4; IM 2; pridonose širenju i učvršćivanju Kraljevstva Božjeg, objektivno informiraju o životu Crkve, izgrađuju javno mnijenje), katoličke škole (GE 8 – 9; stvaraju ambijent prožet evanđeoskim duhom unutar kojega rastu budući odrasli vjernici graditelji Kraljevstva Božjeg, a roditelji trebaju biti prvi koji će se zalagati za njihovo osnivanje), instituti za formaciju odraslih vjernika (GE 9), primjerice u Osijeku djeluje Institut za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II." te u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja, i naposljetku su katoličke udruge (GE 4; AA 18). Tu su i nekatoličke škole (GE 7; nastavnici katolici, vjeroučitelji, učenici, roditelji) te nekatolička sveučilišta (GE 10; duhovna, intelektualna, materijalna pomoć studentima). U Osijeku djeluje udruga DUHOS. Javno ispovijedanje/življenje vjere očituje se u modelima konkretnoga djelovanja (Caritas i karitativne udruge i udruge za promicanje socijalnog nauka), načinima (verbalno, djelatno) i područjima djelovanja (u žalosti i tjeskobi, radosti i nadi). Djelatno pružanje konkretnih socijalnih usluga na području 'žalosti i nade' u okviru postojećih područja djelovanja usmjereno je na: siromašne, bolesne, stare, zlostavljane, prognane i izbjegle, napuštene i osobe sa potrebom pomoći u učenju, a moguće područje djelovanja je u izvanrednim kriznim situacijama. Verbalno zalaganje oko promicanja prava postoji u Hrvatskoj po pitanju nerođenih osoba te braka i obitelji, dok moguće područje djelovanja valja usmjeriti na radnike, bolesne, zlostavljane, diskriminirane i izlihvarene. I to u okviru djelovanja (katoličke) udruge(a). Na području 'radosti i nade' postojeća područja djelovanja su npr. djelovanje katolika uz događanja na Festivalu „Ultra Europe", na norijadama i sl., a moguća područja djelovanja mogu biti vezana uz blagdane (ponuditi vodu hodočasnicima na putu i sl.), proslave praznika, brucošijade, norijade, festivale i koncerte", zaključio je mr. Jakobfi.

Emaus, hod nade (usp. Lk 24, 28-32)
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 24. svibnja 2017.
Duh Branitelj
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 21. svibnja 2017. – Najava konzistorija za imenovanje novih kardinala

27.05.2017.
21. Krapinafest
28.05.2017.
Misa u povodu Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske
28.05.2017.
Druga obljetnica HKZ MI u Trogiru
28.05.2017.
Koncert studenata Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
28.05.2017.
Humanitarni koncert franjevačkih bogoslova za misije
28.05.2017.
Tonkafest 2017.
29.05.2017.
Dodjela diploma o postignutoj svećeničkoj spremi polaznicima Đakonske pastoralne godine 2016./2017.
29.05.2017.
Predstavljanje knjige Đurice Pardona "Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee"
30.05.2017.
"Instrumentalizacija religije u ideološke svrhe"
31.05.2017.
Proslava svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata
01.06.2017.
Pretpremijera dokumentarnog filma "Macelj – Titovo stratište"
01.06.2017.
Tribina „Mladi danas"
01.06.2017.
Dodjela nagrada i priznanja Hrvatskoga društva katoličkih novinara
03.06.2017.
49. hodočašće bolesnih, starih i nemoćnih osoba te medicinskog osoblja grada Zagreba u bistričko svetište u Mariji Bistrici
03.06.2017.
Proslava svetkovine sv. Kvirina, zaštitnika Sisačke biskupije i Siska
03.06.2017.
"Zlatna harfa" ‒ smotra župnih dječjih zborova Zagrebačke nadbiskupije
03.06.2017.
Hodočašće osoba starije životne dobi u Voćin
03.06.2017.
Duhovsko bdjenje u crkvama grada Varaždina
03.06.2017.
Prvi dani svetoduškog samostana
04.06.2017.
Vjerski cikloturizam na Svetište Gospe Ilačke
04.06.2017.
Jubilarno 50. vozočašće na Trškom Vrhu
04.06.2017.
Godišnja spomen-misa na Maclju
05.06.2017.
Provincijalni kapitul hrvatskih kapucina
05.06.2017.
Molitveni susret duhovnih pokreta, udruga i molitvenih zajednica Splitsko-makarske nadbiskupije
06.06.2017.
Susret isusovačkih novaka iz istočne Europe
07.06.2017.
Svečani zavjeti s. Ane Marije Flegar u Karmelu Brezovici
08.06.2017.
Zagreb: Misa zahvalnica za akademsku godinu
10.06.2017.
51. svehrvatski molitveno-pokornički pohod Marijinu svetištu u Einsiedelnu
10.06.2017.
Đakovo: Seminar za animatore i suradnike župnih karitativnih skupina
10.06.2017.
12. dehonijada u zagrebačkoj Trnovčici
13.06.2017.
Antunovo na Svetom Duhu
01.10.2017.
Papin pohod Ceseni i Bologni
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.