Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

23.01.2018 | 14:27 | IKA V - 196902/1

Uvodno predavanje 58. TPT-a

 „Biblijsko-teološke osnove unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti

Zagreb, (IKA) U uvodnom predavanju 58. teološko-pastoralnog tjedna naslovljenog „Biblijsko-teološke osnove unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti" doc. dr. Taras Barščevski naglasio je kako pojam „dijalog" spada danas zasigurno u najčešće rabljene riječi u europskim jezicima" i ne samo to, već je od Drugoga vatikanskog koncila postao „ključni koncept Crkve i jedna od najčešće rabljenih riječi u postkoncilskoj Crkvi". Iznoseći razne kontekste u kojima se upotrebljava ta riječ u koncilskim i postkoncilskim dokumentima, naglasio je, kako ovaj „na prvi pogled, veoma jasan, općepoznati i široko rabljen pojam, ispostavlja se da ustvari i nije baš tako očigledan, a odsutnost samog termina 'dijalog' u Bibliji zahtijeva promjenu paradigme istraživanja biblijskih osnova unutarcrkvenog dijaloga. Konkretno to znači da se od 'sposobnosti slušanja i uvažavanja drugog, pokušavam ovdje rezimirati definiciju dijaloga – od međusobne interakcije i spremnosti dogovora u svrhu postizanja konsenzusa uz moguće ustupke, te posebice ravnopravnosti sugovornika, tj. partnera, koji polazeći od različitih pozicija traže nešto zajedničko (mir, smisao, istinu, dobro…)' kao sastavne i esencijalne elemente dijaloga, moramo okrenuti prema onome što ustvari unutarcrkveni dijalog želi postići: jedinstvo/zajedništvo Božjeg naroda i Kristova tijela koje ima jedno srce i jednu dušu (usp. Dj 4,32). Ovakva promjena predmeta istraživanja vuče za sobom i promjenu pristupa i metodologije".

U nastavku predavanja iznio je kratak pregled upotrebe terminologije pojma dijalog u Starom i Novom zavjetu što može imati i snažan odraz na razumijevanje unutarcrkvenog dijaloga danas. No, podsjetio je kako se „Sveto pismo glede dijaloga ne ograničava samo na analizu pojedinih termina već od prve stranice nudi bezbrojne primjere dijaloga Boga s čovjekom kao npr. u stvaranju, u pozivu patrijarsima ili prorocima, u objavi svoje volje kroz zapovijedi i obećanja. Nalazimo u Bibliji i brojne primjere razgovora među ljudima od raznih savjeta, pouka, upozorenja, poslanica pa sve do remek-djela hebrejske književnosti kao što je knjiga o Jobu. No, posebice u Novom zavjetu otkrivamo snagu utjelovljene Riječi u Isusovim govorima ili razgovorima sa svojim učenicima ili nekim drugim pojedincima (npr. Nikodem, Samarijanka, Marta i Marija, Pilat…)".
Posebno se usredotočujući na interakciju između apostolskog nauka i zajedništva, Barščevski je naglasio kako tu možemo prepoznati biblijski model unutarcrkvenog dijaloga u kršćanskoj zajednici, koja ne odbacuje različitosti no i ne teži k njihovom izglađivanju, u kojoj se duhovno jedinstvo izražava konkretnim djelovanjem, a dinamičnost razlika nalazi svoju ekspresiju u lomljenju kruha.
Lomeći kruh u svojoj zajednici učenici čine spomen Isusove smrti i uskrsnuća, no i daruju sebe i svoj život za druge. Euharistija postaje tako slika zajedništva i objedinjavanja zahvaljujući dijeljenju, postaje služenje bližnjima i dar drugima u svakodnevnom životu. Nauk apostola i duhovno zajedništvo vjernika postaju tako „vidljivi" u lomljenju kruha i dijeljenju dobara, izazivajući strahopoštovanje i naklonost od drugih, dok Bog danomice pridružuje zajednici nove spasenike, rekao je te podsjetio kako „zajedništvo i dijeljenje imaju svoje porijeklo 'odozgo', iz Božje Riječi koja nam dolazi preko apostola i njihovih nasljednika, a sada se vraća Bogu kao odgovor u zajedničkim molitvama".
Stoga Sveto pismo unosi u našu horizontalnu dimenziju unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, treću dimenziju, pokazujući da je za unutarcrkveni dijalog potrebno troje, to jest, osim dva unutarcrkvena subjekta, i Boga od kojega potječe Riječ i koji dalje nastavlja govoriti u svojoj Crkvi; da se u suradnji može/treba osloniti ne samo na vlastite snage ili delegirajući ovlasti drugima, već i na djelotvornu prisutnost Svetoga Duha, koji i danas čini 'sve novo' u svojoj Crkvi; da suodgovornost nije samo aktivnije sudjelovanje u životu župne zajednice, biskupije ili društva, već i odgovornost svakog vjernika za ovaj svijet.

Svi su krštenici glasnici evanđelja
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 15. srpnja 2018.
Poruka biskupa BK BiH uoči Općih izbora u listopadu 2018. godine
Banja Luka, 14. srpanj 2018.

16.07.2018.
Svetkovina Gospe Karmelske u župi na Donjoj Drenovi u Rijeci
16.07.2018.
Biskup Križić na proslavi Gospe Ribarske u Senju
16.07.2018.
Proslava zavjetne svetkovine Gospe Karmelske u Postirima na otoku Braču
16.07.2018.
Proslava svetkovine Karmelske Gospe u Remetama
16.07.2018.
Svetkovina Gospe Karmelske u Karmelu sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj
17.07.2018.
Predstavljanje Izjave Komisije Iustitia et pax HBK
17.07.2018.
Biskup Štambuk u Selcima na Braču slavi misu u povodu 306. obljetnice dolaska prvoga Štambuka
19.07.2018.
Festival „Orgulje zagrebačke katedrale"
20.07.2018.
Biskup Križić na proslavi Ilinja u Sincu
20.07.2018.
Proslava sv. Ilije, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije
21.07.2018.
Ilinje u Baljevcu
21.07.2018.
Župna svetkovina u Brodu na Kupi
21.07.2018.
Obljetnica smrti prof. dr. Tomislava Janka Šagi-Bunića
22.07.2018.
Proštenje Karmelske Gospe u Brezovici
22.07.2018.
Početak akcije MIVA Hrvatska
22.07.2018.
Proslava 30 godina župe Solinskih mučenika u Ninčevićima
22.07.2018.
Biskup Križić na blagdan sv. Marije Magdalene u Gospiću
22.07.2018.
Posveta novoizgrađene crkve Sv. Antuna u Korčuli
25.07.2018.
Proslava blagdan sv. Jakova na Udbini
25.07.2018.
Svetkovina sv. Jakova u Opatiji
26.07.2018.
Proslava svetkovine sv. Ane i Joakima u Plaškom
27.07.2018.
Misa za žrtve Boričevca
01.08.2018.
Misa zadušnica za branitelje Dalja
02.08.2018.
Proslava blagdana BDM Anđeoske u franjevačkom samostanu u Pazinu
03.08.2018.
Ljetni susret bogoslova Požeške biskupije na Košljunu
04.08.2018.
Hodočašće u svetište Gospe Tekijske i 10. obljetnica utemeljenja crkvene pokrajine
05.08.2018.
Prigodna emisija HKR-a na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
05.08.2018.
Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u Požeškoj biskupiji
05.08.2018.
Biskup Bogović na proslavi Gospe Snježne na Krivom Putu
05.08.2018.
Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice „Oluje"
10.08.2018.
Proslava svetkovine sv. Lovre, zaštitnika Požeške biskupije
12.08.2018.
"Mladi prema Asizu"
14.08.2018.
Uočnica svetkovine Uznesenja BDM u Kloštru
15.08.2018.
Hodočašće obitelji s brojnom djecom u Voćin
23.08.2018.
47. obiteljska ljetna škola s temom „Obitelj i duševno zdravlje"
26.08.2018.
Generalni kapitul Kapucinskoga reda
11.09.2018.
Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije
15.09.2018.
Papin pohod Palermu
12.10.2018.
Međunarodni znanstveni simpozij uz 400. obljetnicu dolaska franjevaca kapucina u Zagreb
14.10.2018.
Svečana euharistija uz završetak kapucinskog Jubileja
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.