Novosti
   Vijesti
   Najave
   Prikazi
   Dokumenti
   Traži
   Foto servis
   Tjedni bilten
   O nama
   English

23.01.2018 | 14:27 | IKA V - 196902/1

Uvodno predavanje 58. TPT-a

 „Biblijsko-teološke osnove unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti

Zagreb, (IKA) U uvodnom predavanju 58. teološko-pastoralnog tjedna naslovljenog „Biblijsko-teološke osnove unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti" doc. dr. Taras Barščevski naglasio je kako pojam „dijalog" spada danas zasigurno u najčešće rabljene riječi u europskim jezicima" i ne samo to, već je od Drugoga vatikanskog koncila postao „ključni koncept Crkve i jedna od najčešće rabljenih riječi u postkoncilskoj Crkvi". Iznoseći razne kontekste u kojima se upotrebljava ta riječ u koncilskim i postkoncilskim dokumentima, naglasio je, kako ovaj „na prvi pogled, veoma jasan, općepoznati i široko rabljen pojam, ispostavlja se da ustvari i nije baš tako očigledan, a odsutnost samog termina 'dijalog' u Bibliji zahtijeva promjenu paradigme istraživanja biblijskih osnova unutarcrkvenog dijaloga. Konkretno to znači da se od 'sposobnosti slušanja i uvažavanja drugog, pokušavam ovdje rezimirati definiciju dijaloga – od međusobne interakcije i spremnosti dogovora u svrhu postizanja konsenzusa uz moguće ustupke, te posebice ravnopravnosti sugovornika, tj. partnera, koji polazeći od različitih pozicija traže nešto zajedničko (mir, smisao, istinu, dobro…)' kao sastavne i esencijalne elemente dijaloga, moramo okrenuti prema onome što ustvari unutarcrkveni dijalog želi postići: jedinstvo/zajedništvo Božjeg naroda i Kristova tijela koje ima jedno srce i jednu dušu (usp. Dj 4,32). Ovakva promjena predmeta istraživanja vuče za sobom i promjenu pristupa i metodologije".

U nastavku predavanja iznio je kratak pregled upotrebe terminologije pojma dijalog u Starom i Novom zavjetu što može imati i snažan odraz na razumijevanje unutarcrkvenog dijaloga danas. No, podsjetio je kako se „Sveto pismo glede dijaloga ne ograničava samo na analizu pojedinih termina već od prve stranice nudi bezbrojne primjere dijaloga Boga s čovjekom kao npr. u stvaranju, u pozivu patrijarsima ili prorocima, u objavi svoje volje kroz zapovijedi i obećanja. Nalazimo u Bibliji i brojne primjere razgovora među ljudima od raznih savjeta, pouka, upozorenja, poslanica pa sve do remek-djela hebrejske književnosti kao što je knjiga o Jobu. No, posebice u Novom zavjetu otkrivamo snagu utjelovljene Riječi u Isusovim govorima ili razgovorima sa svojim učenicima ili nekim drugim pojedincima (npr. Nikodem, Samarijanka, Marta i Marija, Pilat…)".
Posebno se usredotočujući na interakciju između apostolskog nauka i zajedništva, Barščevski je naglasio kako tu možemo prepoznati biblijski model unutarcrkvenog dijaloga u kršćanskoj zajednici, koja ne odbacuje različitosti no i ne teži k njihovom izglađivanju, u kojoj se duhovno jedinstvo izražava konkretnim djelovanjem, a dinamičnost razlika nalazi svoju ekspresiju u lomljenju kruha.
Lomeći kruh u svojoj zajednici učenici čine spomen Isusove smrti i uskrsnuća, no i daruju sebe i svoj život za druge. Euharistija postaje tako slika zajedništva i objedinjavanja zahvaljujući dijeljenju, postaje služenje bližnjima i dar drugima u svakodnevnom životu. Nauk apostola i duhovno zajedništvo vjernika postaju tako „vidljivi" u lomljenju kruha i dijeljenju dobara, izazivajući strahopoštovanje i naklonost od drugih, dok Bog danomice pridružuje zajednici nove spasenike, rekao je te podsjetio kako „zajedništvo i dijeljenje imaju svoje porijeklo 'odozgo', iz Božje Riječi koja nam dolazi preko apostola i njihovih nasljednika, a sada se vraća Bogu kao odgovor u zajedničkim molitvama".
Stoga Sveto pismo unosi u našu horizontalnu dimenziju unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, treću dimenziju, pokazujući da je za unutarcrkveni dijalog potrebno troje, to jest, osim dva unutarcrkvena subjekta, i Boga od kojega potječe Riječ i koji dalje nastavlja govoriti u svojoj Crkvi; da se u suradnji može/treba osloniti ne samo na vlastite snage ili delegirajući ovlasti drugima, već i na djelotvornu prisutnost Svetoga Duha, koji i danas čini 'sve novo' u svojoj Crkvi; da suodgovornost nije samo aktivnije sudjelovanje u životu župne zajednice, biskupije ili društva, već i odgovornost svakog vjernika za ovaj svijet.

Korizma je vrijeme pokore a ne žalosti
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 18. veljače 2018.
Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje
Uputa Kongregacije za kauze svetih

19.02.2018.
Korizmeni susret svećenika Gospićko-senjske biskupije
19.02.2018.
Redoviti provincijski kapitul franjevaca konventualaca
19.02.2018.
Biblijsko-molitvena večer u Osijeku
21.02.2018.
Dubrovnik: Korizmena duhovna obnova za svećenike i redovnike
21.02.2018.
Završetak akcije „Jedan dječji rad za jedan dječji obrok u Boliviji"
21.02.2018.
Predavanje o ubijenom glazbeniku dr. fra Bernardinu Sokolu
21.02.2018.
Valentinovo s Hrvatskim nadzemljem
22.02.2018.
Teološki četvrtak „KS i Koncilska obnova u nas: 50. obljetnica Kršćanske sadašnjosti"
23.02.2018.
Tjedan psihologije na Hrvatskome katoličkom sveučilištu
23.02.2018.
Formacija misijskih animatora Varaždinske biskupije
24.02.2018.
Đakovo: Seminar za čitače, voditelje i članove biblijskih skupina
24.02.2018.
Marija Bistrica: Korizmena tribina „Kako vjerom i znanjem pobijediti strahove?"
25.02.2018.
Misa za poginule branitelje pleterničkog kraja
25.02.2018.
Primanje među kandidate za sveti red đakonata i prezbiterata
25.02.2018.
Krštenje petog djeteta obitelji Kovačević u Oprisavcima
25.02.2018.
Pobožnost križnog puta u romskoj zajednici u Strmcu Podravskom
25.02.2018.
6. karmelski križni put za mlade „S Karmela na Golgotu"
26.02.2018.
Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH
26.02.2018.
Duhovne vježbe za hrvatske svećenike i đakone iz Zapadne Europe
26.02.2018.
XII. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog Reda i Franjevačke mladeži
26.02.2018.
Vježbe razvojne gimnastike u Caritasovom Centru za dijete
03.03.2018.
Hodočašće Đakovačko-osječke nadbiskupije bl. Alojziju Stepincu
03.03.2018.
Hodočašće vjernika Sisačke biskupije u svetište sv. Josipa
03.03.2018.
Split: Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi
04.03.2018.
Krštenje petog djeteta obitelji Drežnjak i petog djeteta obitelji Begović u Cerni
04.03.2018.
Antićevo 2018.
09.03.2018.
Korizmena duhovna obnova u HKM Dublin
10.03.2018.
20. križni put mladih Požeške biskupije
17.03.2018.
61. planinarski križni put u Gradišću
17.03.2018.
Hodočašće vjernika Dubrovačke biskupije na grob bl. Alojzija Stepinca u Zagreb
17.03.2018.
Papin pastoralni pohod Pietrelcini i San Giovanni Rotondu
21.04.2018.
„Progledaj srcem" 2018.
Daljnje korištenje vijesti u medijima samo uz prethodno odobrenje izdavača.
Copyright © 2007, Informativna katolička agencija.